Formatteer-Richtlijnen

From DPWiki
Jump to: navigation, search
DP Official Documentation - Formatting
Languages: English Français Português Nederlands Deutsch Italiano Español


Versie 2.0, herzien 7 juni 2009       (Herzieningsgeschiedenis)

Dit document is een vertaling van de Engelse Formatting Guidelines.
Bij elk hoofdstuk is een link opgenomen naar het corresponderende hoofdstuk in die Guidelines.


Bekijk de Formatting Quiz! (dit document bestaat alleen in een Engelse versie)

Contents

De Hoofdregel

"Verander niet wat de schrijver heeft geschreven!"

Het elektronische boek zoals de lezer het uiteindelijk zal zien, mogelijk vele jaren later, moet de bedoeling van de schrijver precies weergeven. Als de schrijver woorden op een vreemde manier spelde, dan laten we die spelling staan. Als de schrijver buitensporig racistische of bevooroordeelde uitspraken deed, dan laten we die staan. Als de schrijver elk derde woord cursief of vet maakte, of elk derde woord van een voetnoot voorzag, dan markeren we elk derde woord als cursief, of vet, of voorzien het van een voetnoot. Wanneer iets in de tekst niet overeenkomt met het origineel, dan moet je de tekst zo veranderen dat het wel overeenkomt. (Zie Vergissingen van de Drukker voor de manier waarop overduidelijke drukfouten behandeld moeten worden.)

Kleine, typografisch geïnspireerde ingrepen in de tekst, die de betekenis van wat de schrijver schreef, niet aantasten, veranderen we wel. Bijvoorbeeld: we verplaatsen waar nodig bijschriften bij illustraties zodat ze alleen voorkomen tussen alinea's (Illustraties). Dit soort veranderingen helpen ons om een consistent geformatteerde versie van het boek te produceren. Lees de rest van deze Formatteer-Richtlijnen alsjeblieft zorgvuldig, met dit concept in je achterhoofd. Deze richtlijnen zijn alleen bedoeld voor het formatteren. Proeflezers maken de inhoud kloppend met de scan, terwijl je als formatteerder nu het uiterlijk kloppend maakt.

Om de volgende formatteerder en de Post-Processor te ondersteunen, handhaven we de regelafbrekingen. Dit helpt hen om de regels in de tekst te vergelijken met de regels in het origineel.

Terug naar boven

Samenvatting van de Richtlijnen

De Formatting Summary (dit document bestaat alleen in een Engelse versie) is een kort printer-vriendelijk (.pdf) document van 2 pagina's, dat de voornaamste punten van deze richtlijnen samenvat en voorbeelden geeft hoe te formatteren. Beginnende formatteerders wordt aangeraden dit document uit te printen en bij de hand te houden bij het formatteren.

Misschien moet je een .pdf lezer downloaden en installeren. Je kunt er hier gratis één van Adobe® krijgen.

Terug naar boven

Over Dit Document

Dit document is geschreven om de formatteer-regels uit te leggen. We gebruiken deze regels om consistentie te waarborgen, aangezien het formatteren van één enkel boek verdeeld is over vele formatteerders, die allemaal aan verschillende pagina's werken. De regels helpen ons om allemaal op dezelfde manier te formatteren, wat het vervolgens voor de Post-Processor gemakkelijker maakt om al deze pagina's tot één e-boek samen te voegen.

Dit document is niet bedoeld als een algemeen handboek voor het redigeren of zetten van boeken.

We hebben in dit document alles behandeld waar nieuwe gebruikers vragen over gesteld hebben. Er is een apart document met Richtlijnen voor het Proeflezen. Wanneer je in een situatie komt waar je geen aanwijzing vindt in deze richtlijnen, dan wordt het waarschijnlijk behandeld in de proeflees-ronden and wordt het daarom hier niet vermeld. Wanneer je niet zeker bent, dan kun je het best navraag doen in de Project Discussie.

Als er iets ontbreekt, of als je denkt dat iets op een andere manier behandeld zou moeten worden, of als iets vaag is, laat het ons alsjeblieft weten. Wanneer je in deze richtlijnen een onbekende term tegenkomt, dan is deze (of de engelse vertaling hiervan) te vinden in wiki jargon guide (Engels). Dit document is in ontwikkeling. Help ons alsjeblieft bij de ontwikkeling van de richtlijnen, door veranderingen die je zou willen voorstellen, te posten in deze discussie in het Documentation Forum.

Terug naar boven

Elke Pagina is een Aparte Eenheid

Aangezien elk project verdeeld wordt onder vele formatteerders, waarbij elk aan verschillende pagina's werkt, is er geen garantie dat je de volgende pagina in het project te zien krijgt. Met dit in gedachten, overtuig je zelf dat op elke pagina de markering is geopend en gesloten. Dit maakt het voor de post-processor uiteindelijk makkelijker alle pagina's samen te voegen in één e-boek.

Terug naar boven

Toelichting bij een Project

Wanneer je een project selecteert om te proeflezen, wordt de Project Pagina geladen. Op deze pagina vind je een gedeelte dat "Project Comments" (Toelichting bij het Project) heet. Hier staat informatie die specifiek bedoeld is voor dat betreffende project (boek). Lees dit voor je begint met het formatteren van pagina's! Als de Project Manager wil dat iets op een andere manier geformatteerd wordt dan in deze richtlijnen staat, dan staat dat hier. Instructies in de Project Comments geven de doorslag, boven de regels in deze richtlijnen, dus volg ze alsjeblieft op. (Dit is trouwens ook de plaats waar de Project Manager wel eens interessante informatie geeft over de schrijver of over het project.)

Lees alsjeblieft ook de Project Discussie: Hier legt de Project Manager soms project-specifieke richtlijnen uit. Ook wordt deze discussie regelmatig gebruikt door vrijwilligers om andere vrijwilligers te wijzen op vaak terugkerende problemen in het project, en hoe deze het beste kunnen worden aangepakt. (Zie hieronder.)

Op de Project Pagina staat een link 'Images, Pages Proofread, & Differences'. Daar kun je zien hoe andere vrijwilligers veranderingen hebben aangebracht. Deze Forumdiscussie bespreekt verschillende manieren om deze informatie te gebruiken.

Terug naar boven

Forum/Bediscussieer Dit Project

Op de Project Pagina, waar je met het formatteren van pagina's begint, is op de regel "Forum" een link met de naam: "Discuss this Project" (als de discussie al begonnen is), of: "Start a discussion on this Project" (als de discussie nog niet begonnen is.) Klik op deze link en je komt op een discussie in het projectenforum, speciaal voor dit project. Hier kun je vragen over dit boek stellen, hier kun je de Project Manager informeren over problemen met de tekst enz. Posten in deze Project Discussie is de aanbevolen manier om met de Project Manager en andere vrijwilligers die aan het boek werken, te communiceren.

Terug naar boven

Het Herstellen van Vergissingen op Voorgaande Pagina's

De Project Pagina bevat links naar bladzijden van dit project waar je recent aan gewerkt hebt. (Als je nog geen pagina's van dit project geformatteerd hebt, zijn er ook geen links.)

Pagina's onder óf "DONE" óf "IN PROGRESS" zijn beschikbaar om te verbeteren of om af te maken. Klik op de link van de pagina. Dus wanneer je ontdekt dat je een vergissing op een pagina gemaakt hebt of dat je iets onjuist gemarkeerd hebt, kun je hier op de link klikken en de pagina openen om de vergissing te herstellen.

Je kunt ook de "Images, Pages Proofread, & Differences" of "Just My Pages" link op de Project Pagina gebruiken. Deze pagina's hebben een "Edit" link naast de pagina's waar je in de huidige ronde aan gewerkt hebt en die nog verbeterd kunnen worden.

Voor gedetailleerder informatie, zie óf de Standard Proofreading Interface Help óf de Enhanced Proofreading Interface Help (deze documenten bestaan alleen in een Engelse versie), afhankelijk van welke interface je gebruikt.

Terug naar boven

Formatteren op het Letter-Niveau:

Plaatsing van Inline Formattering Markering

Inline formattering verwijst naar markering zoals <i> </i>, <b> </b>, <sc> </sc>, <f> </f>, of <g> </g>. Plaats interpunctie buiten de opmaak tenzij de markering rond een hele zin of alinea staat, of de interpunctie zelf is deel van de frase, titel of een afkorting die je markeert Wanneer de formattering meerdere alinea's beslaat, dan markeer je elke alinea.

De punten die een afgekort woord in de titel van een tijdschrift aangeven, zoals Phil. Trans., horen bij de titel en worden daarom opgenomen binnen de markering: <i>Phil. Trans.</i>.

Veel lettertypes in oudere boeken hebben dezelfde vormgeving voor cijfers in zowel de normale tekst als in de cursieve of vette tekst. Formatteer bij een datum en vergelijkbare frasen de complete frase met één set van markering, in plaats van de woorden als cursief (of vet) te markeren en de cijfers niet.

Wanneer er een serie/lijst van woorden of frasen is (zoals namen, titels, etc.), markeer dan elk item van de lijst apart.

Zie de paragraaf over Tabellen voor hoe opmaak in tabellen te behandelen.

Examples:

Origineel Correct Geformatteerde Tekst:
Enacted 4 July, 1776 <i>Enacted 4 July, 1776</i>
It cost 9l. 4s. 1d. It cost 9<i>l.</i> 4<i>s.</i> 1<i>d.</i>
God knows what she saw in me! I spoke
in such an affected manner.
<b>God knows what she saw in me!</b> I spoke
in such an affected manner.
As in many other of these Studies, and As in many other of these <i>Studies</i>, and
(Psychological Review, 1898, p. 160) (<i>Psychological Review</i>, 1898, p. 160)
L. Robinson, art. "Ticklishness," L. Robinson, art. "<sc>Ticklishness</sc>,"
December 3, morning.
1323 Picadilly Circus
/*

<i>December 3, morning.</i>
1323 Picadilly Circus

*/

Volunteers may be tickled pink to read
Ticklishness, Tickling and Laughter,
Remarks on Tickling and Laughter
and Ticklishness, Laughter and Humour.

Volunteers may be tickled pink to read
<i>Ticklishness</i>, <i>Tickling and Laughter</i>,
<i>Remarks on Tickling and Laughter</i>
and <i>Ticklishness, Laughter and Humour</i>.

That's the idea!” exclaimed Tacks. "<i>That's the idea!</i>" exclaimed Tacks.
The professor set the reading assignment
for  Erlebnis Geschichte Deutschland
seit 1845.
The professor set the reading assignment
for <g>Erlebnis Geschichte Deutschland
seit 1845</g>.
Terug naar boven

Cursief gedrukte tekst

Formatteer cursief gedrukte tekst met <i> aan het begin en </i> aan het eind van het cursief. (Let op de "/" in de laatste markering.)

Zie ook Plaatsing van Inline Formattering Markering.

Terug naar boven

Vet gedrukte tekst

Formatteer vet gedrukte tekst (tekst die is gedrukt in een dikkere versie van het lettertype), met <b> ervoor en </b> erachter. (Let op de "/" in de laatste markering.)

Zie ook Plaatsing van Inline Formattering Markering en Hoofdstuktitels.

Terug naar boven

Onderstreepte Tekst

Formatteer onderstreepte tekst op dezelfde manier als Cursieve Tekst, met <i> en </i>. (Let op de "/" in de laatste markering.) Onderstreping werd vaak gebruikt om nadruk aan te geven, als de zetter geen mogelijkheden had om de tekst te cursiveren, bijv. in getypte documenten.

Zie ook Plaatsing van Inline Formattering Markering.

Sommige Project Managers kunnen in de Project Comments aangeven dat de onderstreepte tekst met <u> en </u> moet worden gemarkeerd.

Terug naar boven

Uitgespatieerde Tekst

Formatteer uitgespatieerde tekst door er <g> voor en </g> na te zetten. (Let op de "/" in de laatste markering.) Verwijder de extra spaties binnen de woorden. Uitspatiëring was een zettechniek die vooral in Duitse en Nederlandse boeken gebruikt werd om een deel van de tekst te benadrukken.

Zie ook Plaatsing van Inline Formattering Markering en Hoofdstuktitels.

Terug naar boven

Verandering van Lettertype

Sommige Project Managers kunnen vragen om een verandering van lettertype binnen een alinea of een zin normale tekst te markeren door <f> voor de tekst in het andere lettertype te zetten en </f> erna. (Let op de "/" in de laatste markering.) Deze markering kan gebruikt worden om speciale lettertypes of andere formattering aan te geven, die niet al hun eigen opmaak hebben (zoals cursief en vet gedrukte tekst).

Mogelijk gebruik van deze markering:

 • antiqua (een versie van een roman lettertype) binnen fraktur
 • blackletter ("gothisch" of "Old English" lettertype) binnen een alinea met een normaal lettertype
 • een kleiner of groter lettertype alleen als het voorkomt binnen een alinea in een normaal lettertype (voor een hele alinea in een ander lettertype of een andere maat, zie het gedeelte over Citaten)
 • rechtop lettertype binnen een cursief gedrukte alinea

Het specifieke gebruik van deze markering in een project wordt meestal aangegeven in de Project Comments. Formatteerders kunnen het beste in de Project Discussie posten als deze markering nodig lijkt en er nog niet om gevraagd is.

Zie ook Plaatsing van Inline Formattering Markering.

Terug naar boven

Woorden in kleine hoofdlettertjes (Klein Kapitaal)

Gemengd Klein Kapitaal wordt anders geformatteerd dan tekst helemaal in klein kapitaal:

Formatteer woorden in Gemengd Klein Kapitaal als gemengd Hoofd- en Kleine Letters. Formatteer woorden die helemaal in klein kapitaal als HOOFDLETTERS. Voeg rond zowel het gemengd als helemaal klein kapitaal <sc> en </sc> markering toe.

Titels (Hoofdstuktitels, paragraaftitels, bijschriften enz.) kunnen in helemaal klein kapitaal lijken te staan, maar dit is in het algemeen het resultaat van verandering in lettergrootte en moet niet gemarkeerd worden als klein kapitaal. Het eerste woord van een hoofdstuk wat in klein kapitaal staat, moet veranderd worden in gemengd hoofd- en kleine letters zonder de markering.

Zie ook Plaatsing van Inline Formattering Markering.

Origineel: Correct geformatteerde tekst:
This is Small Caps <sc>This is Small Caps</sc>
You cannot be serious about aardvarks! You cannot be serious about <sc>AARDVARKS</sc>!
Terug naar boven

Woorden in Allemaal Hoofdletters

Formatteer woorden die gedrukt zijn in allemaal hoofdletters als allemaal hoofdletters.

De uitzondering hierop is eerste woord van een hoofdstuk: veel oude boeken drukken dit eerste woord in allemaal hoofdletters; dit moet veranderd worden in hoofd- en kleine letters, dus "OOIT heel lang geleden," wordt "Ooit heel lang geleden,".

Terug naar boven

Verandering in Grootte van het Lettertype

Normaliter markeren we verandering in grootte van lettertypes niet. De uitzonderingen zijn, als de grootte verandert om een citaat aan te geven, of als de grootte van het lettertype binnen een alinea of binnen een zin verandert. (Zie Verandering van Lettertype).

Terug naar boven

Extra Spaties of Tabs Tussen Woorden

Extra spaties tussen woorden komen nogal veel voor in de output van de OCR. Je hoeft ze niet te verwijderen—dit gebeurt automatisch tijden het post-processen. Maar, extra spaties rondom interpunctie, em-dashes, aanhalingstekens enz. moeten wel verwijderd worden als ze tussen het symbool en het woord staan. Zorg er daarnaast voor dat iedere extra spatie binnen de /* */ markering, dat de spatiëring behoudt, wordt verwijderd; deze spaties worden uiteindelijk niet automatisch verwijderd.

Tenslotte, als je in de tekst een tab-teken vindt dan moet deze verwijderd worden.

Terug naar boven

Superscript

Oudere boeken gebruikten vaak samentrekkingen als afkortingen, en drukten deze dan als superscript. Formatteer deze dan door een dakje (^) in te voegen gevolgd door de 'verhoogde' tekst. Wanneer meerdere letters in superscript staan, voeg dan ook accolades { en } toe om de tekst in superscript. Bijvoorbeeld:

Origineel:
Genrl Washington defeated Ld Cornwall's army.
Correct geformatteerde tekst:
Gen^{rl} Washington defeated L^d Cornwall's army.

Wanneer het superscript een voetnoot markering voorstelt, zie dan de Voetnoten paragraaf.

De Project Manager kan in de Project Comments aangeven dat tekst in superscript anders gemarkeerd moet worden.

Terug naar boven

Subscript

In wetenschappelijke werken wordt vaak subscript gebruikt, al komt het in andere boeken niet vaak voor. Formatteer tekst in subscript door eerst een laag streepje _ neer te zetten en zet vervolgens accolades { en } om de tekst die in subscript staat. Bijvoorbeeld:

Origineel:
H2O.
Correct geformatteerde tekst:
H_{2}O.
Terug naar boven

Verwijzingen naar pagina's "Zie blz. 123"

Formatteer verwijzingen naar paginanummers zoals ze in het origineel voorkomen: (zie pg. 123).

Kijk wel na in de Project Comments of de Project Manager speciale vereisten heeft voor de verwijzingen naar pagina's.

Terug naar boven

Formatteren op het Alinea-Niveau:

Hoofdstuktitels

Formatteer hoofdstuktitels zoals ze in het origineel voorkomen. Een hoofdstuktitel begint vaak wat lager op de pagina dan de koptekst en er staat geen paginanummer op dezelfde regel. Hoofdstuktitels worden vaak helemaal in hoofdletters gedrukt; handhaaf deze dan als hoofdletters. Markeer elke cursief of gemengd klein kapitaal zoals ze in het origineel staan.

Voeg 4 lege regels in vóór "CHAPTER XXX", ook als het hoofdstuk op een nieuwe pagina begint. De lege regels zijn nodig, omdat een e-boek geen pagina's heeft. Vervolgens scheidt je elk onderdeel van de hoofdstuktitel met een lege regel, zoals een beschrijving van het hoofdstuk, een citaat, enz. Tot slot moeten twee lege regels geplaatst worden voor het begin van de tekst van het hoofdstuk.

In oude boeken zijn vaak de eerste paar woorden van elk hoofdstuk gedrukt in allemaal hoofdletters of klein kapitaal; verander deze naar hoofd- en kleine letters (alleen de eerste letter een hoofdletter).

Alhoewel hoofdstuktitels als vette of uitgespatieerde tekst lijken voor te komen, is dit meestal het gevolg van het lettertype of verandering van lettergrootte en wordt dit niet gemarkeerd. De extra witregels scheiden de titel, dus markeer de verandering van lettergrootte hier ook niet. Zie het eerste voorbeeld hieronder.

Origineel:
Chap1.png
Correct geformatteerde tekst:

GREEN FANCY
CHAPTER I

THE FIRST WAYFARER AND THE SECOND WAYFARER
MEET AND PART ON THE HIGHWAY


A solitary figure trudged along the narrow
road that wound its serpentinous way
through the dismal, forbidding depths of
the forest: a man who, though weary and footsore,
lagged not in his swift, resolute advance. Night
was coming on, and with it the no uncertain prospects
of storm. Through the foliage that overhung
the wretched road, his ever-lifting and apprehensive
eye caught sight of the thunder-black, low-lying
clouds that swept over the mountain and bore
down upon the green, whistling tops of the trees.

At a cross-road below he had encountered a small
girl driving homeward the cows. She was afraid
of the big, strange man with the bundle on his back
and the stout walking stick in his hand: to her a
remarkable creature who wore "knee pants" and
stockings like a boy on Sunday, and hob-nail shoes,
and a funny coat with "pleats" and a belt, and a
green hat with a feather sticking up from the band.


Origineel:
Foot.png
Correct geformatteerde tekst:

/#
In the United States?[A] In a railroad? In a mining company?
In a bank? In a church? In a college?

Write a list of all the corporations that you know or have
ever heard of, grouping them under the heads <i>public</i> and <i>private</i>.

How could a pastor collect his salary if the church should
refuse to pay it?

Could a bank buy a piece of ground "on speculation?" To
build its banking-house on? Could a county lend money if it
had a surplus? State the general powers of a corporation.
Some of the special powers of a bank. Of a city.

A portion of a man's farm is taken for a highway, and he is
paid damages; to whom does said land belong? The road intersects
the farm, and crossing the road is a brook containing
trout, which have been put there and cared for by the farmer;
may a boy sit on the public bridge and catch trout from that
brook? If the road should be abandoned or lifted, to whom
would the use of the land go?
#/
CHAPTER XXXV.

<sc>Commercial Paper.</sc>


<b>Kinds and Uses.</b>--If a man wishes to buy some commodity
from another but has not the money to pay for
it, he may secure what he wants by giving his written
promise to pay at some future time. This written
promise, or <i>note</i>, the seller prefers to an oral promise
for several reasons, only two of which need be mentioned
here: first, because it is <i>prima facie</i> evidence of
the debt; and, second, because it may be more easily
transferred or handed over to some one else.

If J. M. Johnson, of Saint Paul, owes C. M. Jones,
of Chicago, a hundred dollars, and Nelson Blake, of
Chicago, owes J. M. Johnson a hundred dollars, it is
plain that the risk, expense, time and trouble of sending
the money to and from Chicago may be avoided,

[Footnote A: The United States: "Its charter, the constitution. * * * Its flag the
symbol of its power; its seal, of its authority."--Dole.]

Terug naar boven

Paragraaftitels

Bij sommige teksten zijn de hoofdstukken onderverdeeld in paragrafen. Formatteer deze titels zoals ze in het origineel staan. Voeg twee lege regels in vóór de titel en één lege regel na de titel, tenzij de Project Manager iets anders vraagt. Als je er niet zeker van bent of een titel van een hoofdstuk of van een paragraaf is, vraag het dan in de Project Discussie, onder vermelding van het nummer van de pagina.

Markeer elk cursief of gemengd klein kapitaal dat in het origineel voorkomt.

Alhoewel paragraaftitels als vette of uitgespatieerde tekst lijken voor te komen, is dit meestal het gevolg van het lettertype of verandering van lettergrootte en wordt dit niet gemarkeerd. De extra witregels scheiden de titel, dus markeer de verandering van lettergrootte hier ook niet.

Origineel:
Section.png
Correct geformatteerde tekst:

and numerous, found in collections of well-authenticated
specimens. The suggested caution implied
is not unnecessary, for the periods overlap, and there
is but little to show when such things as lamps and
lanterns were actually made.


RUSHLIGHTS AND HOLDERS.

In tracing the development of lighting from quite
homely beginnings, rushlights, prepared by the
cottager and the farm hand for the winter supply,
seem to come first on the list. Rushlights, however,

Terug naar boven

Andere Belangrijke Onderdelen in Teksten

Belangrijke onderdelen zoals Inleiding, Voorwoord, Inhoudsopgave, Introductie, Proloog, Epiloog, Appendix, Verwijzingen, Conclusie, Woordenlijst, Samenvatting, Dankbetuigingen, Bibliografie, enz., moeten op dezelfde manier geformatteerd worden als Hoofdstuktitels, dus 4 lege regels voor de titel en 2 lege regels voor de rest van de tekst.

Terug naar boven

Ruimte Tussen Alinea's/Inspringingen

Zet een lege regel voor het begin van een alinea, zelfs als deze bovenaan een bladzijde begint. Aan het begin van een alinea hoef je niet in te springen, maar als een alinea al ingesprongen is, hoef je die spaties niet te verwijderen—dat gebeurt automatisch tijdens het post-processen.

Zie het origineel/tekst bij de Hoofdstuktitels voor een voorbeeld.

Terug naar boven

Gedachtesprongen (Extra Lege Regels/Decoratie Tussen Alinea's)

In het origineel beginnen de meeste alinea's op de regel meteen na de vorige alinea. Soms worden alinea's van elkaar gescheiden om een "gedachtesprong" ("thought break") aan te geven. Een gedachtesprong kan de vorm aannemen van een rij sterretjes, streepjes, of een ander teken, of van een lijn, soms rijkelijk versierd, van een decoratie, of zelfs van één of twee extra lege regels.

Een gedachtesprong kan een verandering van omgeving of van onderwerp betekenen, een verandering in tijdstip, of een stuk spanning. Dit is zo bedoeld door de schrijver, dus we handhaven het, door een lege regel in te voegen, vervolgens <tb> en dan nog een lege regel.

Soms gebruikten de zetters gedecoreerde lijnen om het eind van hoofdstukken of paragrafen aan te geven. Dit zijn geen gedachtesprongen en moeten niet met <tb> gemarkeerd worden.

Lees de Project Comments zorgvuldig door, aangezien de Project Manager kan vragen om aanvullende informatie in de gedachtesprong-markering te handhaven, zoals bijvoorbeeld <tb stars> voor een regel met sterretjes.

Origineel:
Tbreak.png
Correct geformatteerde tekst:

last week, but my dressmaker put me off, because she
was working for Phillis B.'s wedding."


We both gave a glance at Hattie. She sat gazing at
Miss ----, her lips partly open, her eyes moistened,--a
picture in which delight and incredulity were in pleasant
strife.


<tb>

We have been in the interior a fortnight. One thing
filled me with astonishment, soon after I came here, namely,
to find widow ladies and their daughters, all through the

Terug naar boven

Illustraties

Tekst bij een illustratie moet omgeven worden door een illustratiemarkering: [Illustration:  en ], met de tekst ertussen. Formatteer de tekst zoals hij gedrukt is, handhaaf regelafbrekingen, cursief, enz. Tekst wat een (onderdeel van een) bijschrift kan zijn, moet aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld "Zie Pagina 66" of een titel binnen de afmeting van de illustratie.

Als een illustratie geen bijschrift heeft, voeg dan alleen een markering toe: [Illustration]. (Let er op dat je in dit geval de dubbele punt en de spatie voor de ] verwijdert.)

Als de illustratie midden in of naast een alinea staat, verplaats dan de illustratiemarkering naar voor of na de alinea, omgeven door lege regels om ze apart te houden. Verwijder evt. lege regels in de alinea.

Als er op de pagina geen alinea begint of eindigt, markeer de illustratiemarkering dan met een *, zo: *[Illustration: (tekst bijschrift)] en verplaats de markering naar de bovenkant van de bladzijde. Laat een lege regel over na de markering.

Origineel:
Illust.png
Correct geformatteerde tekst:

[Illustration: Martha told him that he had always been her ideal and
that she worshipped him.

/*
<i>Frontispiece</i>
<i>Her Weight in Gold</i>
*/
]


Origineel: (Illustratie in het midden van de alinea)
Illust2.png
Correct geformatteerde tekst:

such study are due to Italians. Several of these instruments
have already been described in this journal, and on the present
occasion we shall make known a few others that will
serve to give an idea of the methods employed.

[Illustration: <sc>Fig. 1.</sc>--APPARATUS FOR THE STUDY OF HORIZONTAL
SEISMIC MOVEMENTS.]


For the observation of the vertical and horizontal motions
of the ground, different apparatus are required. The

Terug naar boven

Voetnoten/Eindnoten

Formatteer voetnoten door de tekst van de voetnoot onderaan de bladzijde te plaatsen, en een markering te plaatsen waar er in de tekst naar wordt verwezen. Dit houdt in:

1. In de hoofdtekst: het teken dat de plaats van de voetnoot markeert, moet tussen vierkante haken gezet worden ([ en ]) en meteen na het woord waar de voetnoot bij hoort, gezet worden[1]. Als er interpunctie naast het woord staat, dan komt het symbool dat de voetnoot markeert, meteen naast de interpunctie.[2] Zie de voorbeelden hieronder, en ook in deze tekst. Als voetnoten gemarkeerd zijn met een symbool of een serie bijzondere tekens (*, †, ‡, §, etc.) dan vervangen we deze door hoofdletters op volgorde van het alfabet (A, B, C, enz.).

2. Onderaan de pagina: een voetnoot moet door een voetnootmarkering omgeven worden: [Footnote #:  en ], met de voetnoot ertussen. Het cijfer of de letter van de voetnoot komt op de plaats van #. Formatteer de voetnoot zoals hij gedrukt is, en behoud regelafbrekingen, cursief enz. Zorg er wel voor, dat je dezelfde markering gebruikt voor de voetnoot, als wat er in de tekst staat waar de voetnoot naar verwijst. Plaats elke voetnoot op een aparte regel in de volgorde zoals ze voorkomen, met een lege regel voor elke nieuwe voetnoot.

Wanneer een voetnoot aan het eind van een pagina incompleet is, laat deze dan onderaan de bladzijde staan en voeg een * toe waar de voetnoot eindigt, bijvoorbeeld: [Footnote 1: (tekst van de voetnoot)]*. De * brengt het onder de aandacht van de Post-Processor, die uiteindelijk de delen van de voetnoot zal samenvoegen.

Wanneer een voetnoot op een eerdere pagina begon, laat deze dan onderaan de bladzijde staan en zet er *[Footnote: (tekst van de voetnoot)] om heen. (zonder een voetnoot nummer of markering) De * brengt het onder de aandacht van de Post-Processor, die uiteindelijk de delen van de voetnoot zal samenvoegen.

Als een voetnoot begint of eindigt met een afgebroken woord, markeer dan zowel de voetnoot als het afgebroken woord met *, zo:
[Footnote 1: Deze voetnoot gaat nog door en het laatste woord erin is afge-*]*
voor het eerste deel, en
*[Footnote: *broken, en loopt door op de volgende pagina.].

Voeg geen enkele horizontale lijn toe die de voetnoot van de normale tekst scheidt.

Eindnoten zijn voetnoten die samen aan het eind van een hoofdstuk of aan het eind van een boek staan. Ze worden op dezelfde manier geformatteerd als voetnoten. Als je ergens in de tekst een verwijzing naar een eindnoot vindt, zet er [ en ] omheen. Als je een van de pagina's met eindnoten aan het formatteren bent, zet dan [Footnote #: (tekst van de eindnoot)], met de tekst van de eindnoot ertussen. Het cijfer of de letter van de voetnoot komt op de plaats van #. Voeg voor elke noot een lege regel in, zodat ze aparte alinea's blijven als de tekst wordt gerewrapped tijdens het post-processen.

Voetnoten in Tabellen moeten blijven staan, waar ze in het origineel voorkomen.

Origineel:

The principal persons involved in this argument were Caesar*, former military
leader and Imperator, and the orator Cicero†. Both were of the aristocratic
(Patrician) class, and were quite wealthy.


* Gaius Julius Caesar.
† Marcus Tullius Cicero.

Correct geformatteerde tekst:

The principal persons involved in this argument were Caesar[A], former military
leader and Imperator, and the orator Cicero[B]. Both were of the aristocratic
(Patrician) class, and were quite wealthy.

[Footnote A: Gaius Julius Caesar.]

[Footnote B: Marcus Tullius Cicero.]


Origineel, Poëzie met voetnoot:

Mary had a little lamb1
   Whose fleece was white as snow
And everywhere that Mary went
   The lamb was sure to go!


1 This lamb was obviously of the Hampshire breed,
well known for the pure whiteness of their wool.
Correct geformatteerde tekst:

/*
Mary had a little lamb[1]
  Whose fleece was white as snow
And everywhere that Mary went
  The lamb was sure to go!
*/

[Footnote 1: This lamb was obviously of the Hampshire breed,
well known for the pure whiteness of their wool.]

Terug naar boven

Beschrijvingen naast een Alinea (Sidenotes)

Sommige boeken hebben korte beschrijvingen van de alinea naast de tekst. Deze beschrijvingen worden sidenotes genoemd. Verplaats de sidenotes naar vlak boven de alinea waar ze bij horen. Een sidenote moet omgeven worden door een sidenote markering: [Sidenote:  en ], met de tekst van de sidenote er tussenin. Formatteer de tekst van de sidenote zoals hij gedrukt is, en handhaaf regelafbrekingen, cursief enz. (terwijl het koppelteken en de streepjes aan het eind van een regel normaal behandeld worden). Zet een lege regel voor en na de sidenote, zodat deze gescheiden blijft van de normale tekst.

Als er meerdere sidenotes bij één alinea zijn, zet ze dan achter elkaar vóór de alinea. Laat een lege regel tussen de verschillende sidenotes.

Als de alinea al op de vorige pagina begonnen is, zet dan de sidenote bovenaan de pagina en markeer hem met een sterretje (*), zodat de Post-Processor kan zien dat de sidenote op de vorige pagina hoort. Doe het zo: *[Sidenote: (tekst van de sidenote)]. De Post-Processor zal de sidenote verplaatsen naar waar hij hoort.

Soms zal een Project Manager vragen, of je de sidenotes naast de zin waar ze bij horen, wil plaatsen, in plaats van boven of onder de alinea. In dit geval zet je geen lege regels voor of na de sidenotes.

Origineel:
Side.png
Correct geformatteerde tekst:

*[Sidenote: Burning
discs
thrown into
the air.]

that such as looked at the fire holding a bit of larkspur
before their face would be troubled by no malady of the
eyes throughout the year.[1] Further, it was customary at
Würzburg, in the sixteenth century, for the bishop's followers
to throw burning discs of wood into the air from a mountain
which overhangs the town. The discs were discharged by
means of flexible rods, and in their flight through the darkness
presented the appearance of fiery dragons.[2]

[Sidenote: The Midsummer
fires in
Swabia.]

[Sidenote: Omens
drawn from
the leaps
over the
fires.]

[Sidenote: Burning
wheels
rolled
down hill.]

In the valley of the Lech, which divides Upper Bavaria
from Swabia, the midsummer customs and beliefs are, or
used to be, very similar. Bonfires are kindled on the
mountains on Midsummer Day; and besides the bonfire
a tall beam, thickly wrapt in straw and surmounted by a
cross-piece, is burned in many places. Round this cross as
it burns the lads dance with loud shouts; and when the
flames have subsided, the young people leap over the fire in
pairs, a young man and a young woman together. If they
escape unsmirched, the man will not suffer from fever, and
the girl will not become a mother within the year. Further,
it is believed that the flax will grow that year as high as
they leap over the fire; and that if a charred billet be taken
from the fire and stuck in a flax-field it will promote the
growth of the flax.[3] Similarly in Swabia, lads and lasses,
hand in hand, leap over the midsummer bonfire, praying
that the hemp may grow three ells high, and they set fire
to wheels of straw and send them rolling down the hill.
Among the places where burning wheels were thus bowled
down hill at Midsummer were the Hohenstaufen mountains
in Wurtemberg and the Frauenberg near Gerhausen.[4]
At Deffingen, in Swabia, as the people sprang over the mid-*

[Footnote 1: <i>Op. cit.</i> iv. 1. p. 242. We have
seen (p. 163) that in the sixteenth
century these customs and beliefs were
common in Germany. It is also a
German superstition that a house which
contains a brand from the midsummer
bonfire will not be struck by lightning
(J. W. Wolf, <i>Beiträge zur deutschen
Mythologie</i>, i. p. 217, § 185).]

[Footnote 2: J. Boemus, <i>Mores, leges et ritus
omnium gentium</i> (Lyons, 1541), p.
226.]

[Footnote 3: Karl Freiherr von Leoprechting,
<i>Aus dem Lechrain</i> (Munich, 1855),
pp. 181 <i>sqq.</i>; W. Mannhardt, <i>Der
Baumkultus</i>, p. 510.]

[Footnote 4: A. Birlinger, <i>Volksthümliches aus
Schwaben</i> (Freiburg im Breisgau, 1861-1862),
ii. pp. 96 <i>sqq.</i>, § 128, pp. 103
<i>sq.</i>, § 129; <i>id.</i>, <i>Aus Schwaben</i> (Wiesbaden,
1874), ii. 116-120; E. Meier,
<i>Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche
aus Schwaben</i> (Stuttgart, 1852), pp.
423 <i>sqq.</i>; W. Mannhardt, <i>Der Baumkultus</i>,
p. 510.]

Terug naar boven

Plaatsing van Out-of-Line Formattering Markering

Out-of-line formattering verwijst naar de /# #/ en /* */ markering. De /# #/ "rewrap" markering geeft aan dat de tekst anders is gedrukt, maar dat deze nog steeds kan worden gerewrapped tijdens het post-processen. De /* */ "no-wrap" markering geeft aan dat de tekst tijdens het post-processen niet moet worden gerewrapped—waar de regelafbrekingen, inspringing en spatiëring behouden moet blijven.

Op elke pagina waar je een open-markering gebruikt, moet je ook een sluiten-markering gebruiken. Nadat tijdens het post-processen de tekst is gerewrapped, zal elke markering, compleet met de hele regel waar deze op staat, worden verwijderd. Daarom moet er een lege regel tussen de normale tekst en de open-markering worden toegevoegd, en vergelijkbaar ook lege regel tussen de normale tekst en de sluiten-markering.

Terug naar boven

Citaten

Blok citaten zijn lange citaten (vaak meerdere regels, soms meerdere pagina's) welke zich onderscheiden van de andere tekst door bredere kantlijnen, een kleiner lettertype, verschillende inspringing, of iets dergelijks. Omgeef de blok citaten /# en #/ markeringen. Zie Plaatsing van Out-of-Line Formattering Markering voor details over deze markering.

Voor het overige worden citaten net zo geformatteerd als alle andere tekst.

Origineel:
Bquote.png
Correct geformatteerde tekst:

later day was welcomed in their home on the Hudson.
Dr. Bakewell's contribution was as follows:[24]


/#
The uncertainty as to the place of Audubon's birth has been
put to rest by the testimony of an eye witness in the person
of old Mandeville Marigny now dead some years. His repeated
statement to me was, that on his plantation at Mandeville,
Louisiana, on Lake Ponchartrain, Audubon's mother was
his guest; and while there gave birth to John James Audubon.
Marigny was present at the time, and from his own lips, I have,
as already said, repeatedly heard him assert the above fact.
He was ever proud to bear this testimony of his protection
given to Audubon's mother, and his ability to bear witness as
to the place of Audubon's birth, thus establishing the fact that
he was a Louisianian by birth.
#/

We do not doubt the candor and sincerity of the
excellent Dr. Bakewell, but are bound to say that the
incidents as related above betray a striking lapse of

Terug naar boven

Lijsten

Zet lijsten tussen /* en */ markeringen. Zie Plaatsing van Out-of-Line Formattering Markering voor details over deze markering.

Origineel:
Andersen, Hans Christian  Daguerre, Louis J. M.  Melville, Herman
Bach, Johann Sebastian   Darwin, Charles     Newton, Isaac
Balboa, Vasco Nunez de   Descartes, René     Pasteur, Louis
Bierce, Ambrose      Earhart, Amelia     Poe, Edgar Allan
Carroll, Lewis       Einstein, Albert     Ponce de Leon, Juan
Churchill, Winston     Freud, Sigmund      Pulitzer, Joseph
Columbus, Christopher   Lewis, Sinclair     Shakespeare, William
Curie, Marie        Magellan, Ferdinand   Tesla, Nikola
Correct geformatteerde tekst:

/*
Andersen, Hans Christian
Bach, Johann Sebastian
Balboa, Vasco Nunez de
Bierce, Ambrose
Carroll, Lewis
Churchill, Winston
Columbus, Christopher
Curie, Marie
Daguerre, Louis J. M.
Darwin, Charles
Descartes, René
Earhart, Amelia
Einstein, Albert
Freud, Sigmund
Lewis, Sinclair
Magellan, Ferdinand
Melville, Herman
Newton, Isaac
Pasteur, Louis
Poe, Edgar Allan
Ponce de Leon, Juan
Pulitzer, Joseph
Shakespeare, William
Tesla, Nikola
*/

Terug naar boven

Tabellen

Zet tabellen tussen /* en */ markeringen. Zie Plaatsing van Out-of-Line Formattering Markering voor details over deze markering. Formatteer de tabel met spaties (geen tabs), zo dat de tabel er ongeveer uitziet zoals het origineel. Probeer waar mogelijk extreem brede tabellen te vermijden; is het algemeen is een breedte onder 75 tekens het beste.

Gebruik geen tabs bij het formatteren—gebruik alleen spaties. Tabs worden verschillend behandeld op verschillende computers, zodat een tabel met tabs, er op een andere computer niet meer zo goed uitziet als op je eigen computer. Verwijder alle punten of andere interpunctie die gebruikt zijn om de gegevens te uit te lijnen.

Wanneer inline formatting (cursief, vet, enz.) nodig is in de tabel, markeer dan elke cel van de tabel apart. Denk er bij het uitlijnen van de tekst aan dat inline opmaak in de uiteindelijke tekst versie anders wordt weergegeven. Bijvoorbeeld, <i>cursieve opmaak</i> wordt normaal gesproken _lage streepjes_, en de meeste andere inline opmaak wordt vergelijkbaar behandeld. Aan de andere kant wordt <sc>Klein Kapitaal Opmaak</sc> helemaal verwijderd.

Het is vaak moeilijk een tabel in normale tekst te formatteren; doe gewoon je best. Let er op dat je een 'mono-spaced' lettertype gebruikt, zoals DP Sans Mono of Courier. Houd in gedachten dat we de bedoeling van de auteur willen behouden, en intussen een leesbare tabel in een e-boek willen creëren. Soms betekent dit, dat we het originele tabel-formaat zoals het gedrukt is, moeten opofferen. Lees de Project Comments en de Project Discussie; andere vrijwilligers kunnen al besloten hebben tot een specifiek formaat. Als je daar niets kan vinden, kun je misschien meer vinden in de Engelse Forumdiscussie Gallery of Table Layouts.

Voetnoten in tabellen moeten blijven waar ze in het origineel staan. Zie Voetnoten voor details.

Origineel:
Table2.png
Correct geformatteerde tekst:
TABLE II.
/*
-----------------------+----+-----++-------------------------+----+------
            | C |   ||             | C |
Flat strips compared  | o |   ||             | o |
with round wire 30 cm. | p |Iron.|| Parallel wires 30 cm.  | p | Iron.
in length.       | p |   || in length.       | p |
            | e |   ||             | e |
            | r |   ||             | r |
            | . |   ||             | . |
-----------------------+----+-----++-------------------------+----+------
Wire 1 mm. diameter  | 20 | 100 || Wire 1 mm. diameter   | 20 | 100
-----------------------+----+-----++-------------------------+----+------
    STRIPS.    |  |   ||    SINGLE WIRE.   |  |
0.25 mm. thick, 2 mm. |  |   ||             |  |
 wide         | 15 | 35 || 0.25 mm. diameter    | 16 |  48
Same, 5 mm. wide    | 13 | 20 || Two similar wires   | 12 |  30
 "  10 "  "    | 11 | 15 || Four  "   "    | 9 |  18
 "  20 "  "    | 10 | 14 || Eight  "   "    | 8 |  10
 "  40 "  "    | 9 | 13 || Sixteen "   "    | 7 |  6
Same strip rolled up in|  |   || Same, 16 wires bound  |  |
 the form of wire   | 17 | 15 ||  close together    | 18 |  12
-----------------------+----+-----++-------------------------+----+------
*/


Origineel:
Table3.png
Correct geformatteerde tekst:
/*
            <i>Agents.</i>   <i>Objects.</i>
      { 1st person, I,       me,
      { 2d  "   thou,     thee,
<i>Singular</i> { 3d  " mas. { he,     him,
      {    " fem. { she,    her,
      {       it,      it.

      { 1st person, we,      us,
 <i>Plural</i>  { 2d  "   ye, or you,  you,
      { 3d  "   they,     them,
              who,      whom.
*/
Terug naar boven

Poëzie/Epigrammen

Markeer poëzie of epigrammen met /* en */ zo dat de regelafbrekingen en spatiëring behouden blijft. Zie Plaatsing van Out-of-Line Formattering Markering voor details over deze markering.

Laat de relatieve inspringing van de regels van een gedicht intact, door 2, 4, 6 (of meer) spaties te plaatsen voor de ingesprongen regels, opdat de tekst zoveel mogelijk op het origineel lijkt. Wanneer het hele gedicht is gecentreerd op de pagina, moet niet geprobeerd worden om de poëzie-regels tijdens het formatteren te centreren. Verplaats de regels naar de linkerkantlijn, en bewaar alleen de relatieve inspringing van de regels.

Als een dichtregel te lang is om op de gedrukte pagina te passen, wordt vaak het restant van de regel op de volgende regel gezet, met een flinke inspringing. Dit restant van de regel moet in zijn geheel worden samengevoegd met de regel erboven. Restregels beginnen in het algemeen met een kleine letter (dus niet een hoofdletter). Bovendien komen ze op onvoorspelbare momenten voor, in tegenstelling tot de normale inspringing, die regelmatig is, in overeenstemming met het metrum van het gedicht.

Wanneer een regel met puntjes voorkomt in een gedicht, behandelen we dit als een gedachtesprong.

Regelnummers in poëzie moeten worden behouden.

Controleer de Project Comments voor de specifieke tekst die je formatteert. De Project Manager heeft vaak speciale instructies voor boeken met poëzie. Vaak zijn de hier gegeven richtlijnen niet of niet geheel van toepassing bij een boek dat geheel of bijna geheel uit poëzie bestaat.

Origineel:
Poetry.png
Correct geformatteerde tekst:

to the scenery of his own country:

/*
          Oh, to be in England
          Now that April's there,
      And whoever wakes in England
      Sees, some morning, unaware,
That the lowest boughs and the brushwood sheaf
Round the elm-tree bole are in tiny leaf,
While the chaffinch sings on the orchard bough
              In England--now!


And after April, when May follows,
And the whitethroat builds, and all the swallows!
Hark! where my blossomed pear-tree in the hedge
Leans to the field and scatters on the clover
Blossoms and dewdrops--at the bent spray's edge--
That's the wise thrush; he sings each song twice over,
Lest you should think he never could recapture
The first fine careless rapture!
And though the fields look rough with hoary dew,
All will be gay, when noontide wakes anew
The buttercups, the little children's dower;
--Far brighter than this gaudy melon-flower!
*/

So it runs; but it is only a momentary memory;
and he knew, when he had done it, and to his

Terug naar boven

Regelnummers

Regelnummers komen vaak voor in gedichtenbundels, en staan over het algemeen bij elke vijfde of tiende regel in de kantlijn. Laat regelnummers staan. Zet op zijn minst zes spaties tussen het rechter uiteinde van de regel en het nummer, zelfs als ze in het origineel aan de linkerkant van de tekst of de poëzie staan. Aangezien poëzie niet wordt gerewrapped in de eboek versie, zijn regelnummers nuttig voor lezers.

Terug naar boven

Brieven/Correspondentie

Formatteer brieven en correspondentie als alinea's. Zet een lege regel voor het begin van de brief. Eventuele inspringing wordt genegeerd.

Bij elkaar horende regels van kop- of voettekst (bijvoorbeeld adres, datum, begroeting, ondertekening) moet in een blok gezet worden, door er /* en */ markeringen omheen te zetten. Zie Plaatsing van Out-of-Line Formattering Markering voor details over deze markering.

Voeg geen inspringing toe aan kop- of voetteksten, ook niet als ze in het origineel zijn ingesprongen of rechts zijn uitgelijnd—zet de regels gewoon aan de linkerkant. De Post-Processor zal er indien gewenst formattering aan toevoegen.

Zie Blok Citaten, wanneer correspondentie anders wordt weergegeven dan de hoofdtekst.

Origineel:
Letter.png
Correct geformatteerde tekst:

<i>John James Audubon to Claude François Rozier</i>

[Letter No. 1, addressed]

/*
<sc>M. Fr. Rozier</sc>,
Merchant-Nantes.
<sc>New York</sc>, <i>10 January, 1807</i>.


<sc>Dear Sir</sc>:
*/


We have had the pleasure of receiving by the <i>Penelope</i> your
consignment of 20 pieces of linen cloth, for which we send our
thanks. As soon as we have sold them, we shall take great
pleasure in making our return.


Origineel:
Letter2.png
Correct geformatteerde tekst:

/#
lack of memory which <i>baffles belief</i>, I have a certain
"uptaking" knack. My preachment will bore you, but you
will (if you read it) detect an <i>ensemble</i>; but, for goodness'
sake, <i>zitti</i>! They'll think, when they hear the P.R.A., that,
Lor' bless him! he'd known it all his life. Nevertheless,
enough for the day, &c. Best love to Gussey.--Affect. bro.,


/*
<sc>Fred.</sc>
*/
#/


I remember--when my husband and I were
sitting with him one afternoon after his return
home that autumn--his saying, "I feel distinctly I

Terug naar boven

Rechts-uitgelijnde Tekst

Omgeef de regels met rechts-uitgelijnde tekst met /* en */ opmaak. Zie Plaatsing van Out-of-Line Formattering Markering voor details over deze markering, en de Brieven/Correspondentie paragraaf voor voorbeelden.

Terug naar boven

Formatteren op het Pagina-Niveau:

Lege Pagina

Formatteer als [Blank Page] als zowel de tekst als het origineel leeg zijn.

Als er wel tekst is, waar de te formatteren tekst hoort te staan, maar niet in het origineel, of als er tekst in het origineel staat maar geen tekst in het tekstvak, volg dan de aanwijzingen voor een Slecht Beeld/Origineel (Bad Image) of een Verkeerd Beeld voor de Tekst (Bad Text).

Terug naar boven

Titelpagina aan de Voor- of Achterkant

Formatteer alle tekst, inclusief het jaar waarin het boek is uitgegeven of het jaar van het copyright, precies zoals het op de pagina's gedrukt is, hoofdletters, kleine letters, enz.

In oudere boeken wordt de eerste letter vaak groot en bewerkt weergegeven, formatteer deze letter gewoon als de letter.

Origineel:
Title.png
Correct geformatteerde tekst:

/*
GREEN FANCY

BY
GEORGE BARR McCUTCHEON

AUTHOR OF "GRAUSTARK," "THE HOLLOW OF HER HAND,"
"THE PRINCE OF GRAUSTARK," ETC.


<i>WITH FRONTISPIECE BY
C. ALLAN GILBERT</i>


[Illustration]

NEW YORK
DODD, MEAD AND COMPANY
1917

*/

Terug naar boven

Inhoudsopgave

Formatteer de inhoudsopgave precies zoals deze in het boek gedrukt staat, hoofdletters, kleine letters enz., en zet er /* en */ achter. Zie Plaatsing van Out-of-Line Formattering Markering voor details over deze markering.

Verwijzingen naar paginanummers moeten tenminste zes spaties voorbij het eind van tekst gezet worden. Verwijder alle punten of andere interpunctie die gebruikt zijn om de paginanummers te uit te lijnen.

Origineel:
Tablec.png
Correct geformatteerde tekst:

CONTENTS


/*
CHAPTER                                         PAGE

I. <sc>The First Wayfarer and the Second Wayfarer
Meet and Part on the Highway</sc>      1

II. <sc>The First Wayfarer Lays His Pack Aside and
Falls in with Friends</sc>      15

III. <sc>Mr. Rushcroft Dissolves, Mr. Jones Intervenes,
and Two Men Ride Away</sc>      33

IV. <sc>An Extraordinary Chambermaid, a Midnight
Tragedy, and a Man Who Said "Thank You"</sc>      50

V. <sc>The Farm-boy Tells a Ghastly Story, and an
Irishman Enters</sc>      67

VI. <sc>Charity Begins Far from Home, and a Stroll in
the Wildwood Follows</sc>      85

VII. <sc>Spun-gold Hair, Blue Eyes, and Various Encounters</sc>      103

VIII. <sc>A Note, Some Fancies, and an Expedition in
Quest of Facts</sc>      120

IX. <sc>The First Wayfarer, the Second Wayfarer, and
the Spirit of Chivalry Ascendant</sc>      134

X. <sc>The Prisoner of Green Fancy, and the Lament of
Peter the Chauffeur</sc>      148

XI. <sc>Mr. Sprouse Abandons Literature at an Early
Hour in the Morning</sc>      167

XII. <sc>The First Wayfarer Accepts an Invitation, and
Mr. Dillingford Belabors a Proxy</sc>      183

XIII. <sc>The Second Wayfarer Receives Two Visitors at
Midnight</sc>      199

XIV. <sc>A Flight, a Stone-cutter's Shed, and a Voice
Outside</sc>      221
*/

Terug naar boven

Indexen

Markeer de index met /* en */ markering. Zie Plaatsing van Out-of-Line Formattering Markering voor details over deze markering. Je hoeft de nummers niet netjes op een rij te zetten, zoals ze in het origineel staan. Zet gewoon een komma neer, gevolgd door de paginanummers.

Indexen zijn vaak in 2 kolommen afgedrukt, waardoor sommige ingangen gedeeltelijk op de volgende regel terechtkomen. Voeg deze samen op één regel. Dit kan voor lange regels zorgen, maar deze zullen tijdens het post-processen tot een passende breedte en inspringing worden gerewrapped.

Voeg voor elke ingang in de index (entry) een lege regel toe. Als er sub-topics zijn (vaak gescheiden door een puntkomma ;), zet die dan op een nieuwe regel en spring 2 spaties in.

Behandel elke nieuwe sectie in een index (A, B, C....) als een paragraaftitel door er 2 lege regels voor te zetten.

In oude boeken is soms het eerste woord van elke paragraaf in de index gedrukt in allemaal hoofdletters of klein kapitaal; verander dit zo dat het overeenkomt met de rest van de ingangen van de index.

Lees de Project Comments aangezien de Project Manager om andere formattering kan vragen, bijvoorbeeld door de index als een Inhoudsopgave te behandelen.

Origineel:

Elizabeth I, her royal Majesty the
     Queen, 123, 144-155.
  birth of, 145.
  christening, 146-147.
  death and burial, 152.

Ethelred II, the Unready, 33.

Correct geformatteerde tekst:


/*
Elizabeth I, her royal Majesty the Queen, 123, 144-155.
  birth of, 145.
  christening, 146-147.
  death and burial, 152.

Ethelred II, the Unready, 33.
*/


Origineel:

Hooker, Jos., maj. gen. U. S. V., 345; assigned
   to command Porter's corps, 350; afterwards,
   McDowell's, 367; in pursuit of Lee, 380;
   at South Mt., 382; unacceptable to Halleck,
   retires from active service, 390.
Hopkins, Henry H., 209; notorious secessionist in
   Kanawha valley, 217; controversy with Gen.
   Cox over escaped slave, 233.

          J

James, Lewis M., 187; capt. on Gen. Wilson's staff, 194.

Correct geformatteerde tekst:


/*
Hooker, Jos., maj. gen. U. S. V., 345;
  assigned to command Porter's corps, 350;
  afterwards, McDowell's, 367;
  in pursuit of Lee, 380;
  at South Mt., 382;
  unacceptable to Halleck, retires from active service, 390.

Hopkins, Henry H., 209;
  notorious secessionist in Kanawha valley, 217;
  controversy with Gen. Cox over escaped slave, 233.


J

James, Lewis M., 187;
  capt. on Gen. Wilson's staff, 194.
*/


Origineel:
Index.png
Correct geformatteerde tekst:


/*
Sales committee, 52

Sales manager, 30

Sales records, 120
  daily, 121
  monthly, 123
  salesmen's, 123

Shipping clerk, 184
  class rates, 186
  commodity rate file, 193
  commodity rates, 186
  freight tariffs, 188
  routing shipments, 194

Shipping department, 183-229
  back orders, 199
  checking shipments, 200
*/

Terug naar boven

Toneelstukken: Namen van Spelers/Regieaanwijzingen

Voor alle toneelstukken:

 • Formatteer de lijst van medespelenden (Dramatis Personæ) als lijsten.
 • Behandel elke nieuwe Acte (Toneel) hetzelfde als een hoofdstuktitel door ervoor 4 lege regels en erna 2 lege regels toe te voegen
 • Behandel elke nieuwe Scène hetzelfde als een paragraaftitel door ervoor 2 lege regels toe te voegen.
 • Behandel een verandering van spreker in een dialoog als een nieuwe alinea, met een lege regel ervoor. Behandel de naam van de spreker als een aparte alinea, wanneer deze op een aparte regel staat.
 • Formatteer de namen van de acteurs als in het origineel, of ze nu cursief, vet of in hoofdletters zijn gedrukt.
 • Regieaanwijzingen worden geformatteerd zoals ze in het origineel staan, dus als ze op een aparte regel staan, laat ze daar dan zo staan. Staan ze aan het eind van een regel met dialoog, dan laat je ze daar. Staan ze rechts uitgelijnd aan het eind van een regel met dialoog, laat dan zes spaties tussen de dialoog en de regieaanwijzingen.
  Regieaanwijzingen beginnen vaak met een haakje openen en laten het haakje sluiten weg. Deze gewoonte wordt gehandhaafd: sluit de haakjes niet. Cursieve tekst staat meestal binnen de haakjes.

Voor metrische stukken (stukken die geschreven zijn als poëzie):

 • Veel toneelstukken zijn metrisch, en net als poëzie moeten ze niet gerewrapped worden. Zet /* voor en */ na metrische tekst, net als bij poëzie. Als de regieaanwijzingen op een aparte regel staan, zet er dan geen /* en */ omheen. (Aangezien regieaanwijzingen niet metrisch zijn, en dus veilig kunnen worden gerewrapped, hoeven ze niet binnen de /* */ markering te staan, die de metrische dialoog beschermt.)
 • Handhaaf het inspringen van dialoog net zo als poëzie.
 • Voeg metrische regels, die gesplitst moesten worden omdat het papier te smal was, samen, net als bij poëzie.
  Als het laatste stukje uit alleen maar één of twee woorden bestaat, dan staat het vaak op de regel eronder of erboven, na een (, in plaats van op een eigen regel. Zie het voorbeeld.

Let goed op de Project Comments, de Project Manager kan een andere manier van formatteren vragen.

Origineel:
Play1.png
Correct geformatteerde tekst:

/*
Has not his name for nought, he will be trode upon:
What says my Printer now?


<i>Clow.</i> Here's your last Proof, Sir.
You shall have perfect Books now in a twinkling.


<i>Lap.</i> These marks are ugly.

<i>Clow.</i> He says, Sir, they're proper:
Blows should have marks, or else they are nothing worth.


<i>La.</i> But why a Peel-crow here?

<i>Clow.</i> I told 'em so Sir:
A scare-crow had been better.


<i>Lap.</i> How slave? look you, Sir,
Did not I say, this <i>Whirrit</i>, and this <i>Bob</i>,
Should be both <i>Pica Roman</i>.


<i>Clow.</i> So said I, Sir, both <i>Picked Romans</i>,
And he has made 'em <i>Welch</i> Bills,
Indeed I know not what to make on 'em.


<i>Lap.</i> Hay-day; a <i>Souse</i>, <i>Italica</i>?

<i>Clow.</i> Yes, that may hold, Sir,
<i>Souse</i> is a <i>bona roba</i>, so is <i>Flops</i> too.
*/


Origineel:
Play2.png
Correct geformatteerde tekst:

/*
<sc>Clin.</sc> And do I hold thee, my Antiphila,
Thou only wish and comfort of my soul!

<sc>Syrus.</sc> In, in, for you have made our good man wait.        (<i>Exeunt.</i>
*/ACT THE THIRD.


<sc>Scene I.</sc>

/*
<sc>Chrem.</sc> 'Tis now just daybreak.--Why delay I then
To call my neighbor forth, and be the first
To tell him of his son's return?--The youth,
I understand, would fain not have it so.
But shall I, when I see this poor old man
Afflict himself so grievously, by silence
Rob him of such an unexpected joy,
When the discov'ry can not hurt the son?
No, I'll not do't; but far as in my pow'r
Assist the father. As my son, I see,
Ministers to th' occasions of his friend,
Associated in counsels, rank, and age,
So we old men should serve each other too.
*/


<sc>Scene II.</sc>

<i>Enter</i> <sc>Menedemus</sc>.

/*
<sc>Mene.</sc> (<i>to himself</i>). Sure I'm by nature form'd for misery
Beyond the rest of humankind, or else
'Tis a false saying, though a common one,
"That time assuages grief." For ev'ry day
My sorrow for the absence of my son
Grows on my mind: the longer he's away,
The more impatiently I wish to see him,
The more pine after him.

<sc>Chrem.</sc> But he's come forth. (<i>Seeing</i> <sc>Menedemus</sc>.)
Yonder he stands. I'll go and speak with him.
Good-morrow, neighbor! I have news for you;
Such news as you'll be overjoy'd to hear.
*/


Origineel:
Play3.png
Correct geformatteerde tekst:

[<i>Hernda has come from the grove and moves up to his side</i>]

/*
<i>Her.</i> [<i>Adoringly</i>] And you the master!

<i>Hud.</i> Daughter, you owe my lord Megario
Some pretty thanks.                  [<i>Kisses her cheek</i>]

<i>Her.</i>              I give them, sir.
*/


Origineel:
Play4.png
Correct geformatteerde tekst:

/*
<i>Am.</i> Sure you are fasting;
Or not slept well to night; some dream (<i>Ismena?</i>)

<i>Ism.</i> My dreams are like my thoughts, honest and innocent,
Yours are unhappy; who are these that coast us?
You told me the walk was private.
*/

Terug naar boven

Alles wat op een speciale manier aangepakt moet worden, of waar je onzeker over bent

Als je bij het formatteren iets tegenkomt dat niet in deze richtlijnen behandeld wordt, en waarvan je wel denkt dat het op een speciale manier aangepakt moet worden, of als je niet zeker bent hoe het aan te pakken, post dan je vraag, onder vermelding van het png (pagina) nummer, in de Project Discussie.

Je moet ook een aantekening (noot) in de geformatteerde tekst zetten, waarin je aan de volgende formatteerder of de Post-Processor uitlegt wat het probleem of de vraag is. Begin je aantekening met een vierkant haakje en twee sterretjes [** en sluit hem af met een vierkant haakje ]. Dit onderscheidt je aantekening duidelijk van de tekst van de schrijver en geeft de Post-Processor een signaal om even te stoppen en zorgvuldig dit gedeelte tekst & origineel te vergelijken om een evt. probleem aan te pakken. Je kunt ook aangeven in welke ronde je werkt (bv. net voor de ]) zodat volgende vrijwilligers weten wie de aantekening heeft achtergelaten. Al het commentaar welke door een vorige vrijwilliger is toegevoegd moet blijven staan. Zie de volgende paragraaf voor details.

Terug naar boven

Aantekeningen/Commentaar van Eerdere Vrijwilligers

Alle commentaar dat gemaakt is door vrijwilligers vóór je moet blijven staan. Of je het er mee eens bent of niet kun je toevoegen, maar je mag het commentaar absoluut niet verwijderen. Als je een bron hebt gevonden die het probleem verheldert, verwijs daar dan naar, zodat de Post-Processor er ook naar kan verwijzen.

Als je stuit op een aantekening van een eerdere vrijwilliger, waar je het antwoord op weet, neem dan even de moeite om feedback te geven. Je klikt in de formatting interface op de naam van de betreffende vrijwilliger en stuurt ze een privé boodschap (private message) waarin je uitlegt hoe de situatie aangepakt kan worden. Zoals eerder vermeld: verwijder alsjeblieft de aantekening niet.

Terug naar boven

Veel voorkomende problemen:

Slecht Beeld/Origineel

Als het beeld van een origineel niet goed is (laadt niet, een stuk er af, onmogelijk om te lezen) post dan alsjeblieft in het Project Discussie over dit slechte origineel.

Houd in de gaten dat sommige pagina's erg groot zijn, en dat het dan gebruikelijk is dat je browser moeite heeft om ze te laten zien, zeker als je meerdere vensters open hebt of als je een oudere computer gebruikt. Probeer enkele schermen en programma's te sluiten om te zien of dat helpt, of laat een bericht achter in de project discussie om te zien of iemand anders hetzelfde probleem heeft.

Terug naar boven

Verkeerd Beeld/Origineel voor de Tekst

Als er een verkeerd origineel gegeven wordt voor de tekst, bericht dan alsjeblieft hierover in de Project Discussie.

Terug naar boven

Eerder Gemaakte Proeflees- en Formatteervergissingen

Als een eerdere vrijwilliger veel vergissingen maakte, of allerlei dingen miste, neem dan alsjeblieft even de tijd om feedback te geven. Klik op de naam van de vrijwilliger in de formatting interface en stuur hem/haar een privé boodschap, waarin je uitlegt hoe een dergelijke situatie kan worden aangepakt, zodat hij/zij dat voor een volgende keer weet.

Wees daarbij alsjeblieft aardig! Iedereen hier is een vrijwilliger en doet haar of zijn best. De bedoeling van de feedback is om te informeren over de juiste manier van formatteren, niet om te bekritiseren. Geef een concreet voorbeeld, om te laten zien wat de vrijwilliger gedaan heeft, en wat hij/zij hadden moeten doen.

Als de vrijwilliger voor je uitstekend werk verricht heeft, kun je daar ook een boodschap over sturen—in het bijzonder als de pagina extra moeilijk was.

Terug naar boven

Vergissingen van de Drukker/Spelfouten

Corrigeer alle woorden die door de OCR fout zijn geïnterpreteerd (scanno), maar verbeter geen spel- of zetfouten die op het origineel voorkomen. In veel oudere teksten werden woorden anders gespeld dan we tegenwoordig doen. We handhaven deze oude spelling, inclusief eventuele accenten.

Maak een aantekening in de tekst direct naast de drukvaut[**typo voor drukfout?]. Als je niet zeker weet of het werkelijk een fout is, vraag het dan na in de Project Discussie. Als je iets verandert, maak dan een aantekening wat je veranderd hebt: [**typo "drukvaut" verbeterd]. Zorg dat de twee sterretjes ** er staan, zodat de Post-Processor de aantekening niet over het hoofd ziet.

Terug naar boven

Feitelijke Fouten in de Tekst

Verbeter feitelijke vergissingen in het boek niet. Veel boeken die we onder handen hebben, bevatten uitspraken over feiten die we nu niet meer als juist accepteren. Laat deze uitspraken staan zoals de schrijver ze geschreven heeft. Zie Vergissingen van de Drukker/Spelfouten voor hoe een opmerking achter te laten, mocht je denken dat de gedrukte tekst niet is wat de auteur heeft bedoeld.

Terug naar boven

Alfabetische Index bij de Richtlijnen


  Terug naar: Distributed Proofreaders home page,   DP FAQ Central page,   Project Gutenberg home page.
To comment or request edits to this page, please contact lhamilton or wfarrell.

Return to DP Official Documentation Menu