User:Jhellingman/De Aarde

From DPWiki
Jump to navigation Jump to search


De Aarde en haar Volken

Introduction

Cover.jpg

De Aarde en haar Volken (The Earth and its Peoples) is a Dutch language magazine that contributed a lot to the view on the world of the Dutch people in the second half of the nineteenth century. It appeared from 1865 until 1940. The articles are often, especially in the older volumes, beautifully illustrated with wood carvings. After about 1895, this magazine gradually turned to photographs. After World War I, the quality of the magazine slowly declined. It disappeared completely at the beginning of the second world war.

Many of the articles in De Aarde are derived from its French sister-magazine Le Tour du Monde, which appeared from 1860 until 1914. Scans of this magazine can be found on the site of the French National Library. De original articles in Le Tour du Monde sometimes are longer and contain more illustrations.

For Project Gutenberg, I plan to digitize the entire run until 1922. I will make available both text and html versions of all articles. Interested parties can ask me for the SGML (TEI) source files and high resolution scans of the illustrations (600 DPI, TIFF format).

I own all volumes indicated here. Starting 1895, besides the main magazine, a supplement appeared under the name Op den Uitkijk (On the Lookout) with shorter articles, often more aimed at current affairs. I only have these for a limited number of years. Even rarer are the advertising supplements, which were often not preserved, and I only have been able to obtain them for a few years.

If you have a particular interest in a certain article, you can tell me, and I will give it priority.

Introductie

De Aarde en haar Volken is een Nederlandstalig tijdschrift dat enorm heeft bijgedragen aan het wereldbeeld van de Nederlanders in de tweede helft van de negentiende eeuw. Het verscheen van 1865 tot 1940. De artikelen zijn vaak, zeker in de oudere jaargangen, zeer mooi geïllustreerd met houtgravures. Na circa 1895 schakelde het blad meer en meer over op foto's. Na de Eerste Wereldoorlog ging de kwaliteit van het blad langzaam maar zeker achteruit, om aan het begin van de Tweede Wereldoorlog geheel te verdwijnen.

Veel van de artikelen in De Aarde zijn ontleend aan het Franstalige zusterblad, Le Tour du Monde, dat verscheen van 1860 tot 1914. Scans van dit tijdschrift zijn te vinden op de site van de Franse Nationale Bibliotheek. De oorspronkelijke artikelen in Le Tour du Monde zijn soms uitgebreider en voorzien van meer illustraties.

Voor Project Gutenberg ben ik van plan de gehele serie tot en met 1922 te digitaliseren. Van alle artikelen zullen zowel tekst als html bestanden beschikbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen mij vragen om de SGML (TEI) bronbestanden en scans op hoge resolutie van de afbeeldingen (600 DPI, TIFF formaat).

Ik ben in het bezit van alle delen hier aangegeven. Met ingang van 1895 verscheen er naast het hoofdblad ook een bijblad, Op den Uitkijk, met kortere artikeltjes, vaak meer toegespitst op de actualiteit. Deze heb ik slechts in een beperkt aantal gevallen. Nog zeldzamer zijn de advertentiekaternen, die vaak niet bewaard werden, en ik dus voor maar een paar jaargangen heb kunnen bemachtigen. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullingen (eventueel in tijdelijke bruikleen).

Verzoeken voor bepaalde artikelen kunnen bij mij worden ingediend met een persoonlijk bericht. Ik zal deze dan met voorrang scannen en beschikbaar maken voor DP. Discussie over het proeflezen van De Aarde en haar Volken in het algemeen is te vinden op het PGDP Forum.

Codes

De volgende codes worden gebruikt om de status van artikelen aan te geven.

 • [V] Verzoek om te scannen ontvangen, zal met voorrang worden gescanned.
 • [S] Gescanned, binnenkort te verwachten in DP.
 • [DP] In wachtrij of beschikbaar op DP, met link naar project pagina.
 • [PP] In post-processing, binnenkort in Project Gutenberg.
 • Link Beschikbaar in Project Gutenberg.

Vlaggetjes na de titel geven de landen aan waarin de plaatsen beschreven in dat artikel tegenwoordig de facto liggen. Sinds deze artikelen zijn geschreven is er nogal wat veranderd. De grenzen in Centraal en Oost-Europa zijn tenminste tweemaal opnieuw getrokken. Artikelen over Oostenrijk-Hongarije, kunnen dus een Oostenrijks, Hongaars, Italiaans, Sloveens, Kroatisch, of Bosnisch vlaggetje krijgen. Ook de kaart van Afrika is onherkenbaar veranderd. Beschrijft een artikel een reis die door meer dan drie landen gaat, dan worden alleen de eerste en laatste aangegeven.

Fonts

In de latere jaargangen van De Aarde wordt een decoratief lettertype gebruikt voor de koppen van artikelen. Dit lettertype is als TrueType font te vinden onder de naam Crayonnette.

Bewerking

Tekst Van alle tekst maak ik SGML TEI bestanden, één per artikel. Per jaargang maak ik een XSLT gallerij bestand, dat alle artikelen uit die jaargang combineerd.

Illustraties Ik scan all illustraties, inclusief decoratieve initialen en ornamentjes, op 600 DPI, 8 bits (256 grijswaarden). De ingescande illustraties zet ik recht (crop-tool in Photoshop). De grijswaardenniveaus pas ik aan zodat een eventuele lichtgrijze papierstructuur niet meer aanwezig is, en het donkerste grijs echt zwart is (levels tool in Photoshop). Tenslotte verwijder ik eventuele vlekjes en krassen (magic stamp tool). Tijdens PP reduceer ik de afbeeldingen tot 144 DPI of een grootste zijde van 720 pixels.


AardeKop.png

1865

De tweede druk uit 1874.

Mexiko
 1. Mexico Mexico
 2. Venetië Italë
 3. Konstantinopel en het Serail Turkije
 4. Suez Egypte
 5. Spanje
 6. Scandinavië
 7. Jachten in Perzië
 8. Pompeji en zijne bewoners
 9. De Hartz
 10. Een reis door de noordelijke provinciën van Portugal
 11. Ulm
 12. Antiparos
 13. Cuba
 14. Sir John Franklin en de Noordpoolreizen
 15. De Noordpoolstreken
 16. Mesjhed, de heilige stad in Khorâssan
 17. De Andaman-Eilanden [PP]
 18. Uit Indië

1866

 1. Reizen door het Heilige Land
 2. Omwandelingen door een gedeelte van Spanje
 3. Togt in de Algerijnsche Sahara
 4. Eene ontmoeting in Australië
 5. Losse schetsen van het eiland Madagaskar
 6. Eene omzwerving door de armen wijken van Londen
 7. China
 8. Herinneringen eener reis op Java
 9. Neurenberg
 10. Reis naar Tunis
 11. Schipbreuken in de Noordpoolzee
 12. Turksche zeden
 13. Bombay en het eiland Elephanta
 14. Uitstapje naar de grotten van Samoen
 15. Rhodus

1867

 1. Aimé Humbert Japan
 2. Napels en de Napolitanen
 3. Guyana
 4. Een kijkje op Denemarken en de Denen
 5. Omwandelingen door een gedeelte van Spanje
 6. Ninevé
 7. Athene
 8. Jachten in Afrika
 9. Van Lintz naar Weenen
 10. Reis door Abyssinië
 11. Reis door de Russische Oostzee-provinciën
 12. Siënna, de stad der Ghibellijnen
 13. Fontainebleau

1868

 1. Ragatz en Pfeffers
 2. Langs den Nijl
 3. Een uitstapje naar Sicilië tijdens de uitbarsting van den Etna in 1865
 4. Gabon
 5. Omwandelingen door een gedeelte van Spanje
 6. Schetsen uit Abyssinië
 7. De heilige week te Rome
 8. Een bezoek aan de groote fabrieken van het land van Wallis
 9. Een paar schetsen uit Nieuw-Zeeland
 10. Mijne gevangenschap onder de Turkomannen
 11. Verblijf op het eiland Mauritius
 12. Japan (vervolg)
 13. Schetsen uit Midden-Azië
 14. Schetsen uit Hongarije
 15. Een uitstapje naar IJsland
 16. Van Semlin naar Widdin

1869

 1. Schetsen uit Babylonië
 2. Trier en de Duitsche Moezel
 3. Reis naar Oost-Soedan
 4. Het verre westen van Amerika
 5. Het Schwartzwald
 6. Reis naar de Noordpoolstreken
 7. Van Widdin naar Bucharest
 8. Nieuw-Caledonië
 9. Japan (vervolg)
 10. Een uitstapje naar de vulkanen van Midden-Frankrijk
 11. Schetsen uit Brazilië
 12. Omwandelingen in de Caucasische provinciën
 13. Le Creuzot, zijne mijnen, fabrieken en bevolking
 14. Tochten door Groot-Kabylië

1870

 1. De laatste dagen van Theodoros, keizer van Abessinië
 2. Plombières en omstreken
 3. De schipbreukelingen der Aucklands-Eilanden
 4. Rome
 5. Schetsen uit Pandjab en Kashmir
 6. De Chincha-Eilanden
 7. Schetsen uit het Japansche volksleven
 8. Langs de kusten van Florida
 9. De Golf van Spezia
 10. Herinneringen uit Trans-Kaukasië
 11. Omwandelingen door Zuidelijk Indië
 12. In de hooglanden van Wallachije
 13. Tocht naar het Meer-Albert, Albert-N'Yanza
 14. Madrid
 15. Langs de Wolga

1871

 1. Reis door West-Soedan
 2. Omwandelingen door Zuidelijk Indië (vervolg)
 3. Kennismaking met de Indiaansche stammen tusschen de Columbia en de Bovenmissouri
 4. Avonturen in Engelsch Columbia, op Vancouver's Eiland en het schiereiland Alaska
 5. Op de grenzen van het Oosten. Herinneringen uit een reistocht door de landen der Zuid-Slaven
 6. Jachtavonturen op het stroomgebied van den Nijl
 7. Stormen en schipbreuken
 8. Tocht naar de gletschers van den Mont-Rose
 9. Rome (vervolg)
 10. Tocht naar de dalen van de kinaboom (Zuid-Peru)
 11. Schetsen uit Pandjab en Kashmir
 12. Het schiereiland Florida

1872

 1. Herinneringen aan freule Tinne
 2. Eene episode uit den slavenhandel langs den Bahr-El-Gazal
 3. Schetsen uit Borneo
 4. Uit Spanje. Reisherinneringen
 5. Kambodja
 6. De petroleumbronnen in West-Pennsylvanië
 7. Graftombe van Mgr. D'Affre, in de Nôtre-Dame te Parijs
 8. Wandelingen door Dauphiné
 9. Goede Vrijdag in de Vogezen
 10. Paalwoningen in Schotland en Oostenrijk
 11. Rome
 12. Nieuw-Caledonië
 13. Varia
 14. Het kasteel van Chambord
 15. Het bosch van Fontainebleau
 16. Iets over Dr. Livingstone en zijne eerste reizen in Zuid-Afrika
 17. Schetsen uit Brazilië
 18. Het graf van Raphaël
 19. Guinnard's gevangenschap bij de Patagoniërs
 20. Iets over de ethnologie van Frankrijk
 21. Stanley en Livingstone
 22. De Mohammedanen in Hindostan
 23. Drie kerken
 24. Een bezoek aan het hof van de Guikowar
 25. Herinneringen van een squatter in Australië
 26. De Ruïnen van Utika
 27. Beelden uit het leven te Madrid
 28. Tocht naar de dalen van den kinaboom (Peru) (vervolg)

1873

Deze jaargang is compleet. Korte artikelen zijn meegenomen als onderdelen van de langere artikelen.

 1. William Hepworth Dixon (1821-1879), Het vrije Rusland Rusland
 2. Relikwieën uit onzen heldentijd Nederland Rusland
 3. De ruïne van Allerheiligen (kort, bij 2) Duitsland
 4. Louis Rousselet (1845-1929), Schetsen uit de Indische vorstenlanden India
 5. De Kina in Indië (kort, bij 4) India
 6. Het Vatikaan Vatikaanstad
 7. Stanley's tocht ter opsporing van Livingstone
 8. Iets over Khiwa (kort, bij 7) Turkmenistan
 9. De Kathedraal te Puy (kort, bij 1)
 10. Het Indo-Engelsche gezantschap aan den atalik-gazi van Oost-Turkestan (kort) Turkmenistan
 11. De verdelgingsoorlog der Yankees tegen de Apachen-Indianen Verenigde Staten
 12. Een bijschrift bij de platen (kort, bij 11) Frankrijk Verenigd Koninkrijk
 13. Twee kasteelen (kort, bij 11) Frankrijk
 14. Bijdrage tot de statistiek van het Russische Rijk (kort, bij 11) Rusland
 15. Paul Marcoy (1815-1888), Tocht naar de dalen van de kinaboom (Peru) (vervolg van 1871 en 1872) Peru
 16. Gaëta (kort, bij 15) Italië
 17. Reize in Taka (Opper-Nubië) Egypte
 18. De ooievaar in het Oud-Germaansche volksgeloof (kort, bij 15) Duitsland
 19. Bezoek aan den berg Athos Griekenland
 20. Thuringen Duitsland
 21. Amerikaansche getuigenissen omtrent Amerikaansche toestanden (kort, bij 17) Verenigde Staten
 22. Van Orenburg naar Samarkand Oezbekistan
 23. De kathedraal van Freiburg (kort, bij 15) Duitsland
 24. Twee rustige plekjes (Schaffhausen, Geroldsau) (kort, bij 20) Duitsland
 25. De Abdij van Verteuil (kort, bij 15) Frankrijk
 26. Rheinstein (kort, bij 15) Duitsland

1874

 1. Reis in Bulgarije
 2. De bison in Noord-Amerika
 3. Het Land der Buitenste Duisternis
 4. De sage van de gouddelvende mieren in Indië
 5. Schetsen uit de Indische vorstenlanden (vervolg)
 6. Bevolking van Bengalen
 7. Uit Japan
 8. Slavenhandel in Bokhara
 9. Een winternacht in den Anti-Taurus
 10. De Baskische provinciën
 11. Uit Siam
 12. De zandverstuivingen in Bokharije
 13. Klausen in Tyrol
 14. Nieuw-Grenada
 15. De slavenhandel in Oost-Afrika
 16. De Indo-Chineesche grenslanden
 17. De Sandwich-Eilanden
 18. Chioggia, in de lagunen van Venetië (zie 1865, 1904)
 19. Van Washington naar San-Francisco
 20. De afneming der bevolking in Frankrijk
 21. Uit Noord-Amerika
 22. De Russen in Siberië
 23. Een zeventiende-eeuwsch reisboek
 24. De toekomstige bevolking van Noord-Amerika
 25. Schetsen uit de Molukken

1875

Drama's in de wolken
 1. Schetsen uit Zeeland
 2. De Koraal-Eilanden (Fragment uit het dagboek van een natuuronderzoeker)
 3. Langs de kust van Afrika
 4. De Negers in de zuidelijke staten der Noord-Amerikaansche Unie
 5. Schetsen uit Peru
 6. Uit den Indischen Archipel
 7. Beelden uit het Russische volksleven
 8. Noordpool-reis van de Germania en de Hansa
 9. Schetsen uit het Japansche volksleven
 10. Aan de oevers van de Middellandsche Zee
 11. Schetsen uit de Indische vorstenlanden (vervolg)
 12. Uit Wurtemberg
 13. Anoniem, Drama's in de Wolken
 14. De Libanon
 15. Nieuw Grenada (vervolg)
 16. Een uitstapje naar Sicilië
 17. Uit Spanje
 18. Het uitroeien van bosschen

1876

 1. Dagboek van Livingstone's laatste reis
 2. Istrië en Dalmatië
 3. Varia
 4. Bengalen
 5. Het vorstendom Montenegro
 6. Langs de kust van Afrika
 7. Schetsen uit Italië
 8. Burgos (Eene bladzijde uit mijn reisboek)
 9. Reis in China
 10. Canada
 11. Emigratie uit Frankrijk
 12. Roquefort
 13. Reis in Tunis
 14. Europeesche nomaden
 15. Schetsen uit Armenië
 16. De Tartaren te Kazan
 17. Straatsburg
 18. Blanken en Kleurlingen
 19. Saragossa
 20. Langs de kusten der Kaspische-Zee
 21. Op den Monte-Pincio (Eene herinnering)
 22. De vallei van Yosemiti
 23. Het graf van Sint-Franciscus Xaverius te Goa

1877

Compleet. De artikelen uit deze jaargang zijn nog niet individueel opgenomen.

 1. Uit het dagboek van een Alpenbeklimmer
 2. De Merinos in Spanje
 3. Dalmatië
 4. Blanken en kleurlingen (vervolg)
 5. Herinneringen van den Stillen-Oceaan
 6. De uitvinder der alpakawol
 7. Reis naar de mijndistrikten van westelijk Zevenbergen
 8. Reis door Griekenland
 9. Een bijschrift bij een plaat
 10. Montenegro (zie ook 1876)
 11. Drie Toskaansche steden. Empoli.—San-Gimignano.—Volterra.
 12. Schipbreuk van de Cospatrick
 13. Reis door Australië

1878

 1. Cameron's reis door Afrika
 2. De Zweedsche pool-expeditie, onder leiding van professor A. E. Nordenskiöld
 3. Peking en het noorden van China
 4. Reis door Griekenland (vervolg)
 5. Palmyra
 6. De Polaris (Zes maanden op het ijs)
 7. Koraalvisscherij op de kust van Algerië
 8. Formosa
 9. Het nationale park in de Vereenigde-Staten
 10. Reis in Mongolië
 11. Uit Italië
 12. Salamanca
 13. Columbia
 14. Tlemcen (Herinneringen uit Algerië)
 15. Bestijging van den Popocatepetl
 16. Van Ravenna naar Otrante

1879

 1. Amsterdam (zie 1898)
 2. Stanley's laatste reis door Afrika
 3. Een Engelsch gezantschap naar Kashgar
 4. Verscheidenheden
 5. Canada (vervolg van 1876)
 6. Schetsen en Beelden uit Zwitserland
 7. Vier maanden in Rusland
 8. De Fransche expeditie naar Tong-King in 1873
 9. Uit het leven der Trekvogels
 10. Het Fransche gezantschap naar Hué in 1875
 11. Een profeet in Israël
 12. Reis door Griekenland (vervolg)
 13. Paaschavond in Moskou
 14. Columbia (vervolg)

Kop720.jpg

1880

 1. De diamantvelden in Zuid-Afrika
 2. De Molukken en Nieuw-Guinea
 3. Schetsen en beelden uit Zwitserland (vervolg)
 4. Een Joodsch volksgericht
 5. Reis door Griekenland (vervolg)
 6. Columbia (vervolg)
 7. Van Orenburg naar Samarkand
 8. Reisherinneringen uit Achter-Indië
 9. Het Paasch-Eiland
 10. De opstand in Wolowce
 11. Een Siameesch slangenbezweerder

1881

 1. Reizen door Sumatra
 2. Egypte
 3. Zes maanden in Australië
 4. Schetsen en beelden uit Zwitserland (vervolg)
 5. De kleine steden in Toskane en hare kunstschatten
 6. Herinneringen uit Peru
 7. Op den Palatijn
 8. Haïti
 9. Bestijging van den Foesiyama
 10. Schetsen uit Syrië

1882

 1. Wandelingen door België
 2. Zes weken op Java
 3. De landengte van Panama
 4. Palestina
 5. Schetsen uit den Kaukasus (Uit de reisportefeuille van Mevrouw Carla Serena)
 6. Egypte (vervolg)
 7. Een uitstapje naar Murri (Himalaya-gebergte)
 8. De Algerijnse Sahara

1883

 1. Friesland
 2. Palestina (vervolg)
 3. Egypte (vervolg)
 4. De landengte van Panama (vervolg)
 5. Weenen
 6. Marocco
 7. Reis in China
 8. Eene week te Lissabon
 9. Reize naar Nedsjd, het stamland der Arabieren
 10. Wandelingen door België (vervolg)
 11. Uit Franche-Comté

1884

 1. Het eiland Marken
 2. Herinneringen aan New-York en de Niagara
 3. Egypte (vervolg)
 4. Marocco (vervolg)
 5. Wandelingen door België (vervolg)
 6. Palestina (vervolg)
 7. Een uitstapje naar het Tatragebergte
 8. De westelijke Himalaya
 9. Schetsen uit den Kaukasus (vervolg)

1885

 1. Wandelingen door Elzas-Lotharingen
 2. Schetsen uit Noorwegen
 3. Jane Dieulafoy (1851-1916), Perzië, Chaldea en Susiane
 4. Wandelingen door Toskane
 5. Mijne reis dwars door Afrika
 6. Wandelingen door België (vervolg)

1886

Deze jaargang is compleet beschikbaar in PG.

Reis naar Yucatan
 1. Joseph Montano (1844-?), Reis naar de Philippijnen Filipijnen
 2. Désiré Charnay (1828-1915), Reis naar Yucatan Mexico
 3. Wandelingen door België (vervolg) België
 4. Jane Dieulafoy (1851-1916), Perzië, Chaldea en Susiane (vervolg) Iran
 5. Paul Hyades (1847-1919), Een jaar aan Kaap Hoorn Chili
 6. Wandelingen door Elzas-Lotharingen (vervolg) Frankrijk
 7. Emile Deschamps, De Wallis-Eilanden Wallis en Futuna
 8. De Villa's der Medici in den omtrek van Florence Italië
 9. Krakatau en de Straat Sunda Indonesië
 10. Albert Tissandier (1839-1906), Reis in Utah en Arizona Verenigde Staten

1887

 1. De Zaan en Waterland Nederland
 2. Pisa Italië
 3. Gustave le Bon (1841-1931), Reis in Nepal Nepal
 4. Wandelingen door Elzas-Lotharingen (vervolg) Frankrijk
 5. Jane Dieulafoy (1851-1916), Perzië, Chaldea en Susiane (vervolg) Iran
 6. Het land der Bagas en de rio Nuñez Senegal
 7. Reis door Griekenland (zie 1877) Griekenland
 8. De kasteelen van koning Lodewijk II van Beieren Duitsland
 9. Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten Oceaan (zie ook 1888) Frans Polynesië Cook Eilanden Samoa Tonga
 10. Dr. Crevaux, Reis door Nieuw-Grenada en Venezuela Grenada Venezuela
 11. Schetsen uit den Kaukasus Georgië
 12. Reis naar Merw Turkmenistan

1888

 1. Uit languedoc
 2. Herinneringen uit Zuid-Afrika
 3. Wandelingen door Elzas-Lotharingen (vervolg)
 4. Drie maanden in la Plata
 5. Schetsen uit Lapland
 6. Susa
 7. Herinneringen aan Tunis
 8. Omzwervingen door de eilandenwereld van den Grooten Oceaan (vervolg)
 9. Tocht ter opsporing van de expeditie van Dr. Crevaux
 10. Uit Peru

1889

 1. Rouaan
 2. Andorra
 3. De Faröer-Archipel
 4. Thessalië
 5. Mijn tweede verblijf te Susa
 6. Herinneringen aan Tunis (vervolg)
 7. Wandelingen door Elzas-Lotharingen (vervolg)
 8. Reis in de binnenlanden van Guyana
 9. Zes maanden op Madeira
 10. Uitstapje naar Teneriffe
 11. Sinope

1890

 1. De Balearische-Eilanden.
 2. Reis naar Sjoa (Zuidelijk Abbessinië)
 3. Hildesheim
 4. Acht dagen in Indië
 5. Van Beyroeth naar Tiflis
 6. Herinneringen aan Tonkin
 7. Drie maanden in Ierland
 8. Dalecarlië
 9. Een bezoek aan Petra

1891

 1. Stanley's tocht ter opsporing van Emin
 2. Reis in Nieuw-Zeeland
 3. Van Zaissank naar Thibet en de bronnen van den Hoang-Ho.
 4. De Balearische-Eilanden (vervolg)
 5. Onder de Kannibalen
 6. Drie Maanden in Ierland (vervolg)
 7. Hoe Stanley zijn boek schreef
 8. Herinneringen aan Tonkin
 9. Teheran
 10. Herinneringen aan New-Foundland
 11. Uit Helgoland

1892

 1. Corsika
 2. Aljaska en de Canada-spoorweg
 3. Van Algiers naar Mzab
 4. Herinneringen aan Tonkin
 5. Mijne gevangeschap bij de Mooren van de Westelijke Sahara
 6. Reis door de delta van de Pilcomayo
 7. Bestijgen van den Mont-Blanc tot de Grands Mulets
 8. G. Verschuur, Reis naar de Fidsji-Eilanden
 9. Drie maanden in Ierland
 10. Een jaar onder Maleiers (Deli en de Karo-Battaks op Sumatra)
 11. Bestijging van den piek van Teneriffa (Piek van Teijde)
 12. Reis door Steenachtig Arabië (Serbal en Sinaï)
 13. Reis door den Gran Chaco
 14. Rocamadour
 15. Bezoek aan Alicante en aan Elche

1893

 1. Sardinië
 2. Siënna (zie 1867)
 3. Reis naar Adamaua
 4. Door Zuid-Perzië
 5. Reis door Russisch Armenië
 6. De put van Padirac
 7. Reis door den Gran Chaco (vervolg)
 8. Chicago en de tentoonstellingen
 9. De ramp te Saint-Gervais op 12 juli 1892
 10. In het woud van Arcachon
 11. De expeditie ter opsporing van luitenant Peary
 12. Chicago twintig jaren geleden
 13. Aardbeving in Japan
 14. Het eiland Curaçao
 15. Mekka

1894

 1. Uit Limousin
 2. Mijn uitstapje naar Olympia
 3. Veertien dagen in Birma
 4. Reis door Korea
 5. Suriname
 6. Land en volk van de Kanaal-Eilanden
 7. In Venzuela
 8. Sicilië
 9. De expeditie Crampel
 10. Reis door Russisch Armenië
 11. Saigon
 12. Reis naar Nova-Zembla
 13. Naar de Geulvallei
 14. De grot van Baume-Les-Messieurs en hare omgeving

1895

 1. Van Peking naar Parijs
 2. In de Fransche Ardennen
 3. De groote spoorweg door Siberië
 4. Florence
 5. Zes weken op den Nijl
 6. In het Cantabrisch gebergte
 7. Herinneringen aan Tunis
 8. In Dahomey
 9. Reis naar Madagascar
 10. Reis naar de Seychellen
 11. Portorico
 12. In het Salzkammergut
 13. Bij de Kha's, de wilden van Indo-China
 14. Jan-Mayeneiland en Spitsbergen
 15. Onze koninklijke paleizen
 16. De keizerlijke lusthoven in de Krim

1896

 1. Onze koninklijke paleizen (vervolg)
 2. In Schotland
 3. Een half jaar in Britsch-Indië
 4. Hotels, spoorwegen en couranten in Zuid-Afrika
 5. Te Bordeaux
 6. Van de jachtgebruiken der Omaha-Indianen
 7. Het land van Kleef
 8. Florence (vervolg)
 9. Bangkok
 10. In Zuid-Australië
 11. De Beiersche meren
 12. Eene expeditie met den Negus Menelik
 13. Sicilië (vervolg 1894)
 14. Davos
 15. Reis naar Madagaskar (vervolg)
 16. Het land en volk van Atjeh
 17. Een winter op Korfoe
 18. De opsporing van Negrito's
 19. De doode steden in de Krim
 20. Een paar zomerdagen in Zuid-Spanje
 21. Een zomer op Groenland
 22. Naar de Transvaalsche goudmijnen

1897

 1. Onze koninklijke paleizen (vervolg)
 2. Nansen en zijn Poolreis
 3. De berg Athos
 4. In Chili
 5. De laatste reis van Dutreuil de Rhins
 6. In Schotland (vervolg)
 7. De betekenis van Kreta in de oudheid
 8. De Zeven Gemeenten van Klein-Azië
 9. Uit België
 10. Een uitstapje naar Prigen
 11. Sicilië (vervolg)
 12. Bad Bentheim
 13. In Bosnië-Herzegowina
 14. Sir Martin Conway's tocht in den Himalaya
 15. Proeven van Siameesche kunstnijverheid
 16. Het Spreewald en zijn bewoners
 17. Reis door het zwaarbeproefde Armenië
 18. Een uitstapje naar Aljaska
 19. In Noorwegen en Zweden, het land van wouden en fjorden
 20. Naar Klondyke (zie ook 1908)
 21. De Zuid-Afrikaansche Republiek, haar volk, haar land
 22. De groote transcontinentale spoorweg door Azië

1898

 1. De Botanische tuin van 's lands plantentuin te Buitenzorg
 2. Onze koninklijke paleizen (Soestdijk)
 3. Door de binnenlanden van Brazilië
 4. Een vaderlijke regeering
 5. In Californië
 6. Dr. M. Treub als directeur van 's lands plantentuin te Buitenzorg
 7. Naar Java
 8. De opstand op Kreta en de Grieksch-Turksche oorlog
 9. Vijftien maanden op Cyprus
 10. Het trappisten-klooster Mariawald bij Heimbach
 11. Een Turksche badplaats
 12. In Schotland
 13. De Kerguelengroep en de Eilanden Sint-Paul en Amsterdam
 14. Spanje van Irun tot Madrid
 15. De rit door de woestijn tusschen Berber en Soeakin
 16. Neurenberg
 17. In Chili (vervolg 1897)
 18. Over de goudvelden van Aljaska naar de Beringstraat
 19. Een reis naar Fez (zie ook 1908)
 20. In het land der Dolomieten
 21. Tochtje door Servië
 22. Naar de bronnen der Irawaddi
 23. Van Courbevoie naar Banghi
 24. De doode steden van Siam
 25. Tunis

1899

 1. In de provincie Groningen
 2. Klein-Azië
 3. De Congo-spoorweg
 4. Korfoe
 5. Bij de Boeriaten langs de Amoer
 6. Naar Jemen
 7. Pnom-Penh in Kambodja
 8. Door Nieuw-Guinea en andere kannibalenlanden
 9. Een voetreis naar de Zandzee en den Bromo
 10. De winter in Canada
 11. Geologen op reis in Rusland
 12. In de holen der Causses
 13. Dr. Sven Hedin in de ijs- en sneeuwwoestijnen van Centraal-Azië
 14. Een uitstapje naar de bouwvallen te Singosari (Java)
 15. De triglodieten uit Zuid-Tunis
 16. Zuidelijk Spanje en een uitstapje naar Marokko
 17. Van Innsbrück naar Meran
 18. Eene wandeling door Kaapstad
 19. Over de verhoudingen op Samoa
 20. Onbekend Italië. Reis door het oude koninkrijk Napels
 21. Naar de mijnen van Klondike
 22. In het land der Barotsi's
 23. Quedlinburg
 24. El Golea en de drie forten in het zuiden van Algerië
 25. Historische steden in het Frankenland

AardeKop2.png

1900

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1901

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1902

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1903

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1904

 1. G. Verschuur, Op Martinique en Sint-Vincent, de veelgeteisterde eilanden Frankrijk
 2. F. Bernard, Van Batavia naar Atjeh dwars door Sumatra Indonesië
 3. H. van Kol, Dominica
 4. Reinhold Schoener, Roma Sacra Vatikaanstad
 5. Ernst Weber, Van de Ganges naar den Amazonenstroom India Brazilië
 6. A. von Schmidt auf Altenstadt, Reisherinneringen uit Korea en China Korea China
 7. Reinhold Schoener, Het carnaval te Rome en zijn verleden Italië
 8. C. W. Wormser, Venetië (zie ook 1865) Italië
 9. G. Bosch, Door Engadin te voet over den Val Viola-Pas en het Stilfser Joch naar Davos
 10. C. Maistre, Van den Congo naar den Niger door Midden-Afrika
 11. A. von Schmidt auf Altenstadt, Reisherinneringen uit China China
 12. S. Kalff, In de Taunus-Stad
 13. P. Rohrbach, Bergreis in den Kaukasus
 14. A. Joh. Smith, Zwerftochten in Westerwolde Nederland
 15. Albert Malet, Het Vilayet Monstir in Macedonië
 16. Mandalay, de jongste hoofdstad van Birma
 17. Gustave Geffroy, In Midden-Bretagne Frankrijk
 18. Ovché Narzoenof en J. Deniker, Drie reizen naar Lhassa door den Kalmukschen pelgrim Ovché Narzoenof
 19. Albert Gayet, Verscholen hoekjes in Egypte Egypte
 20. Paul Labbé, Het eiland Sachalien, een Russiche strafkolonie Rusland

1905

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1906

Compleet.

In Zuid-Bretagne

De kortere artikelen zijn alleen in het complete deel te vinden, en niet individueel opgenomen.

 1. Lud. Georges Hamön, Door Holland met pen en camera Nederland
 2. M. G. Brondgeest, Reis door Tunis en Algiers Tunesië Algerije
 3. G. Verschuur, Pondichéry, hoofdstad van Fransch-Indië India
 4. Vicomte de Miramon-Fargues, Bij de Ruïnen van Angkor Cambodja
 5. Gustave Geffroy, In Zuid-Bretagne Frankrijk
 6. Johanna G. Lugt, Taormina Italië
 7. Abessynië en de berichten van het Duitsche gezantschap naar dat land (kort) Ethiopië
 8. Clara Engelen, Indrukken van Finland Finland
 9. Van het Grieksche koningshuis (kort) Griekenland
 10. Th. Hebbelynck, In Roemenië Roemenië
 11. Marie Robinson Wright, Kijkjes in een mooi werk over Chili Chili
 12. Percy Molesworth Sykes (1867-1945), Door Oost-Perzië Iran
 13. G. Bosch, Auvergne Frankrijk
 14. E. Amelineau, Abydos Egypte
 15. Ph. J. Ketner, Een kijkje op de tentoonstelling te Milaan Italië
 16. T. Tj. de Boer, Een vliegreisje in het land der rijzende zon Japan
 17. A. Hagen, Reis naar de Nieuwe Hebriden en de Salomons-Eilanden Vanuatu Salomonseilanden
 18. Siegfried Genthe, Uit Marokko Marokko
 19. A. Kloos, Langs den Congo tot Brazzaville Congo
 20. Louis de Launay (1860-1938), In het Balkanbergland van Bulgarije Bulgarije
 21. Gaston Vuillier (1844-1915), Malta en de Maltezer orde Malta
 22. Edme Vielliard, In Oostenrijk-Stiermarken Oostenrijk
 23. Jane Dieulafoy, Van Toledo naar Granada (Zie ook 1907.) Spanje
 24. Karl von Dahlen, In den zonneschijn te middernacht (kort) Noorwegen
 25. A. de Mathuisieulx, In het bergland van Tripolis Libië

1907

Deze jaargang is compleet. Korte artikelen zijn opgenomen bij langere artikelen.

 1. Prof. Dr. Hugo de Vries, De aardbeving van San Francisco Verenigde Staten
 2. In de buurt van Sofia (kort. Opgenomen bij artikel in jaargang 1909, zie ook 1910) Bulgarije
 3. Georg R. Sims, Het hedendaagsche Londen Verenigd Koninkrijk
 4. Mr. L. H. J. Lamberts Hurrelbrinck, Het Geuldal Nederland
 5. Mevr. F. Michel, De zomer in Kaschmir India (Eerder verschenen als "L'été au Kachmir", in Le tour du monde, 1905, pp. 1-60.)
 6. Dr. Eduard Neuhauser, Altenahr en zijn omgeving Duitsland
 7. J. C. Heer, Bekoring van het Matterhornland (kort) Zwitserland Italië
 8. Jan Feith, In de Amsterdamsche Jodenbuurt Nederland
 9. Claude Anet, Per auto door den Kaukasus naar Perzië Iran
 10. G. Bosch, Zuid-Tirol Italië
 11. Henri Bourdon, De ramp van Valparaiso Chili (Vertaling van "La catastrophe de Valparaiso", Tour du monde, 1906, p. 1-12. BNF)
 12. M. A. Perk, In Luxemburg's Gutland Luxemburg
 13. Mevr. J. Philipson-Radersma, De beklimming van den Fuji-Yama Japan
 14. Mevr. J. Philipson-Radersma, De vrouwen op Korea Zuid Korea Noord Korea (Kort, opgenomen bij Een spoorwegreis in Korea in Jaargang 1908.)
 15. Charles Maumené, De Boe Hedma in Zuid-Tunis Tunesië (Vertaling van "La Région du Bou Hedma: Sud tunisien", Tour du monde, 48, 1905, p. 565-576.)
 16. Georg R. Sims, Van vrijen en trouwen in het hedendaagsch Londen Verenigd Koninkrijk
 17. Jules Brocherel, De reis van Prins Scipio Borghese naar de Hemelsche Bergen Uzbekistan Turkmenistan
 18. Doodendal in Californië (kort, bij 1) Verenigde Staten
 19. Mlle D. Menant, De monumenten van den Girnar India
 20. Anna Seé, Op de Faröer Faeröer (Waarschijnlijk ontleend aan "Notes sur les Féroiens et les Islandais", verschenen in Revue internationale de sociologie, 1904. Naam van auteur hier Anna Sée.)
 21. Jane Dieulafoy, Van Toledo naar Granada Spanje (Vervolg van 1906.)
 22. Noël Dolens, Wat er te zien valt in Armenië (Zie ook 1908.) Armenië Turkije
 23. E. Amelineau, Een feudale familie in Egypte Egypte
 24. E. Amelineau, Reis door Nubië Flag icon eg.png Sudan
 25. M. Saillard, Een reisje door de Republiek Costa-Rica Flag icon cr.png
 26. A. Koorevaar, In en om Java's paradijs Indonesië
 27. Uitstapje naar Kopenhagen (kort, bij vorige) Denemarken
 28. Emile Barbier, Bolivia, een in wording zijnde staat aan den Stillen Oceaan Bolivia

1908

Reizen en vechten in het zuiden van de Philippijnen
 1. Barzini, Van Peking naar Parijs per auto (zie ook jaargang 1895) China Frankrijk
 2. F. J. Agassis, Het Settlement Malakka en het Sultanaat Perak Maleisië
 3. Frederike J. van Uildriks, Omhoog in het luchtruim!
 4. Gérard de Beauregard, Louis de Fouchier, In Portugal Portugal
 5. J. Craandijk, Met een der stoomers van de Maatschappij Nederland naar Genua Nederland Italië
 6. Th. Dufau, Een reis naar het land van de cacao en de suiker Trinidad en Tobago Guyana Barbados
 7. Joh. F. Snelleman, Merauke, en wat daaraan voorafging Indonesië
 8. Anoniem, Wat Zuid-Amerika over vijftig jaar kan zijn (kort)
 9. Jean Marlys, Hoe ik een week te Fez doorbracht (zie ook 1898) Marokko
 10. Pierre de Myrica, Zanzibar, de stapelplaats van Oost-Afrika Tanzania
 11. Charles Berchon, Zes maanden op Cuba.—Havanna Cuba
 12. Frederike J. van Uildriks, Kijkjes in het land van keizer Frans Jozef Oostenrijk
 13. G. Bosch, Door Noorwegen Noorwegen
 14. P. de Myrica, Door Centraal-Oceanië Fiji Wallis en Futuna
 15. Anna Sée, Twee halfwilde volksstammen in Spanje [S] Spanje
 16. Reginald Kann, Reizen en vechten in het zuiden van de Philippijnen Filipijnen
 17. S. Kalff, Een spoorwegreis in Korea Zuid Korea Noord Korea
 18. A. B. de Guerville, Het moderne Egypte (zie ook 1907) Egypte
 19. Othon Guerlac, Klondike ... Na tien jaren (zie ook 1897) [S] Verenigde Staten
 20. Mr. C. W. Wormser, Soekamboemie [S] Indonesië
 21. Een uitstapje met den spoorweg in Ecuador [S] Ecuador
 22. Gustave Babin, Indrukken van Zweden [S] Zweden
 23. Emile Barbier, Bolivia.—Een in wording zijnde staat aan den Stillen Oceaan (vervolg) Bolivia
 24. François Crastre, Twee groote steden in Brazilië Brazilië
 25. Noël Dolens, Wat er te zien valt in Armenië (vervolg van 1907) Armenië
 26. S. Lagrange, Een goudzoeker op Madagascar Madagascar

1909

 1. G. J. de Groot, Schetsen uit Napels en omgeving Italië
 2. Guillaume Vasse, Op de jacht in Mozambique Mozambique
 3. George R. Sims, Typische dingen van Londen (zie ook 1907) [S] Verenigd Koninkrijk
 4. G. Bosch, Zuid-Beieren en Vorarlberg [S] Duitsland
 5. Jane Dieulafoy, Castilië en Andalusië Spanje
 6. Emile Deschamps, Aan de kust van Malabar India
 7. Roald Amundsen, De Noordwestelijke Doorvaart Canada
 8. B. de Jadin, Om en door den Peloponnesus Griekenland
 9. Fritz Sarasin, Ceylon en de steentijd der Wedda's [S] Sri Lanka
 10. M. Mendell, Op den Tarn Frankrijk
 11. Jacques Tournadour d'Albay, De verwoeste steden aan de straat van MessinaItalië
 12. Reginald Kann, Formosa, de eerste kolonie van Japan Taiwan
 13. G. Bosch, York Verenigd Koninkrijk
 14. Het passiespel op de Marquesaseilanden Frans-Polynesië (kort, bij vorige)
 15. Percy E. Henderson, Op het Balkan-Schiereiland
 16. Z. K. H. den Hertog van Abruzzen, Het bergland van den RoewenzoriOeganda
 17. A. Trolle, Van de Deensche expeditie naar Noord-GroenlandDenemarken Groenland
 18. A. Adossidès, In Griekenland Griekenland
 19. B. Chantre, Onderweg in Tunis Tunesië
 20. Ernest Henry Shackleton, Het dichtste bij de Zuidpool
 21. Delphine Menant (1850-), Bij de Parsi's van Bombay en Gudjserat (Vervolgd in 1910) India

Op den Uitkijk (Bijlage met kortere artikeltjes)

1910

 1. Yorkshire Verenigd Koninkrijk
 2. Baron De Langsdorff, Op de olifantenjacht in Oeganda Oeganda
 3. De begraven steden van Ceylon Sri Lanka
 4. Lausanne, een orgineele stad in de twintigste eeuw Zwitserland
 5. Omzwervingen in Finistère (Brest en omstreken) Frankrijk
 6. Doode steden van Middel-Amerika
 7. Onderweg in Tunis (vervolg) Tunesië
 8. Naar Möen
 9. Delphine Menant (1850-), Bij de Parsi's van Bombay en Gudsjerat (vervolg) India
 10. Het Cyrenaïsch schiereiland Libië
 11. De zending der witte paters in Afrika
 12. Door het moderne Argentinië Argentinië
 13. De algemeene vereeniging voor bloembollencultuur en haar tentoonstelling Nederland
 14. Noord-Oostelijk Rhodesia Zimbabwe
 15. L. Roserot de Melin, In het gebied van het Tsadmeer met de expeditie Tilho Tsjaad
 16. Uit de geschiedenis der Utrechtsche zendingsvereeniging
 17. Sven Hedin in Thibet China
 18. Sophia in 1909, een jonge, zich snel ontwikkelende hoofdstad (zie ook 1907) Bulgarije
 19. Napels en de Campagna Italië
 20. Tochtje naar de Grieksch-Romeinsche steden van Klein-Azië Turkije
 21. De Vechtstreek Nederland
 22. Van Nieuw Caledonië naar de Nieuwe Hebriden Nieuw Caledonië Vanuatu
 23. De Mont Saint-Michel Frankrijk
 24. In Montenegro en Albanië Albanië

1911

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1912

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1913

 1. Maurits Wagenvoort, In den Caucasus
 2. Jean Leune, Het Turksche stadje Kerasonde aan de Zwarte Zee
 3. Roy Trevor, Door Montenegro, in de schaduw van Albanië
 4. F. J. van Uildriks, De vreugd van de wintersport [PP]
 5. D. J. van der Ven, Het Neckardal
 6. F. M. Knobel, Van Teheran naar Ispahan
 7. Roald Amundsen, Aan de Zuidpool
 8. F. M. Knobel, Per tarantas door Mongolië
 9. Francis Mury, Een maand in Mandschoerije bij de Hoengoezen
 10. Hugo de Vries, Uit Texas
 11. Paul Labbé, Herinneringen aan Roemenië
 12. Hugo de Vries, Uit Zuid-Florida
 13. Marthe Bassenne, In Laos en Siam
 14. P. E. W. Kok, Uit het dagboek van onze reis door Noorwegen
 15. Van Mikkelsen's poolreis
 16. D. Bierens de Haan, Eenige weken in Noord-Italië
 17. L. S. A. M. von Römer, Een reis in Griekenland
 18. Louis Doynel, Japan in de lente
 19. D. J. van der Ven, De Luneburgerheide
 20. Camille Vallaux, Op de Kanaaleilanden
 21. Louis Botte, Rabat
 22. R. Tharod, Een lief plekje in de Ardennen

1914

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1915

 1. Geertruida Carelsen, In het Weichselland.
 2. M. Joustra, Zwerftochten in den omtrek van het Tobameer.
 3. J. Sibinga Mulder, Uitstapjes in Argentinië.
 4. Dr. J. van der Ven, Danzig, de stad aan de Weichselmonding.
 5. Emile Deschamps, Wandelingen door Kaïro
 6. Louis Baudin de la Valette, In Ecuador.
 7. A. Grubauer, Onder de Koppensnellers van Centraal-Celebes.
 8. E. A. Martel, De ondergrondsche loop en de Cannon van de Rhône.
 9. G. Dolot, In Indië, het land der tempels.
 10. Pierre Decouz, Een overwintering op de Kerguelleneilanden.
 11. Arthur S. Walcott, Een reis door ons Indië.
 12. Dr. D'Anfreville de la Salle, Twee enclaves in Fransch West-Afrika.
 13. J. Rouch, Reis naar Vuurland en de Zuid-Shetlandsche Eilanden.
 14. H. J. de Vries, Tuinsteden en tuinvoorsteden.
 15. F. E. Dozy, Wandelingen door Normandië en Bretagne.
 16. Philippe Henriot, Reisje door Schotland.
 17. L. en Ch. de Fouchier, In Provence.
 18. Thérèse Roussel, Een Fransche jonge dame over haar reis door Armenië.
 19. Dr. Ludwig Halla, Onder palmen en sprookjestempels.
 20. M. C. van Rouveroy van Nieuwaal, Een opkomend badplaatsje.
 21. Uit den Duitschen Oosthoek.
 22. Agnes C. Laut, Taos.
 23. Charles Alluaud, Een reis door den Egyptischen Soedan.
 24. Sumner Welles, Jacht op groot wild in Somaliland.
 25. Japan en de Stille Zuidzee.
 26. Oerga, de hoofdstad van het geheimzinnige Mongolië.
 27. H. J. Flothuis, Van Ambarawa naar Semarang op een minder gewone wijze.
 28. Tusschen Keulen en Regensburg.

1916

 1. Alan Lethbridge, Reis door het Noorden van Rusland en de Siberische steppe.
 2. Dr. Heinrich Breitenstein, Twee jaar op Banda.
 3. Over de stad aan den Gouden Hoorn.
 4. L. en Ch. de Fouchier, Door "Holland."
 5. Aymard, Langs den spoorweg in Yoenan.
 6. Pierre Sixemonts, In het Groothertogdom Luxemburg.
 7. M. Hamerster, Een kijkje in de Minahassa.
 8. Paul Gruyer, Het oude Beaune de Bourgogne.
 9. Paul Lambré, Bij de Lama's in Siberië.
 10. Charles Alluaud, Van Mombassa naar het Victoria Nyanza.
 11. Pilate, In Birma.
 12. J. C. T. van Balen, Van Rotterdam naar Deli, een reisverhaal in briefvorm.

1917

 1. H. R. Roelfsema, Een jaar in de Molukken, persoonlijke ervaringen bij 't vestigen eener cultuuronderneming Indonesië
 2. Betsy van der Poel, Van Smyrna naar Holland in oorlogstijd Turkije Nederland
 3. M. E. Hume-Griffith, Achter den Sluier in Perzië en Turksch Arabië Irak Iran
 4. Dr. T. L. Pennell, Onder de wilde stammen op de grenzen van Afghanistan Afghanistan
 5. Uitlander, Een en ander over het dorpsleven in Transvaal Zuid Afrika
 6. De Fakirs van Indië India (kort, bij 5)
 7. Gino Bertolini, De ziel van het Noorden Zweden Noorwegen
 8. Dr. Lamec Saad, Zestien jaar als quarantaine-arts in Turkije Turkije
 9. Het kunstmatig fokken van pelsdieren
 10. Max Moszkowski, Langs nieuwe wegen door Sumatra (Ontdekkingsreizen in Midden-Oost-Sumatra) Indonesië
 11. Smyrna, Klein-Azië's mooiste stad Turkije
 12. Dr. Fritz Krause, In de wildernissen van Brazilië Brazilië
 13. Stuart Martin, Een Engelschman's eerste indrukken van New-York Verenigde Staten
 14. Felix Speiser, In het oerwoud en bij de kannibalen op de Nieuwe Hebriden Vanuatu (Zie ook 1918)
 15. Thomas H. Uzzell, Samarkand, de stad van Tamerlan Oezbekistan
 16. William Warfield, Weenen Oostenrijk

1918

Helaas is deze jaargang niet helemaal compleet. De incomplete artikelen zijn aangegeven.

 1. J. Fabius, Zes maanden in Albanië (incompleet) Albanië
 2. Blair Jaekel, De hoofdstad van Costa Rica Costa Rica
 3. J. van Drielst, Dagboek van mijne reis door het binnenland van Honduras naar Guatemala Honduras Guatemala
 4. Felix Speiser, In het Oerwoud en bij de Kannibalen op de Nieuwe Hebriden Vanuatu
 5. William Warfield, Sardes en de aldaar opgegraven Tempel van Kybele Turkije
 6. Rosa Spanjaard, Corinthe Griekenland
 7. J. W. Langeler en L. A. C. M. Doorman, Nieuw-Guinee en de exploratie der “Meervlakte” 1913-1915 Indonesië
 8. H. H. Graaf von Schweinitz, In Turkestan en Noordoost-Perzië (incompleet) Turkmenistan Iran
 9. Thomas H. Uzzell, In den Kara-Koem, het graf der karavanen Turkmenistan
 10. De Trajanusmuren in de Dobroedsja Roemenië Bulgarije
 11. L. M. van Klaveren, Reisherinneringen van een bestuursambtenaar in Zuid-Celebes, Indonesië
 12. Aan het meer van Genève Zwitserland

1919

 1. Frederike J. Van Uildriks, De reiziger-plantkundige Frans N. Meijer en zijn werk
 2. H. J. van Oosterzee, Een zomerreisje in Mexico, van Tampico naar Monterrey en Saltillo
 3. Stefansson's tocht
 4. Uit Sven Hèdin's reisverhaal. Bagdad, Babylon, Ninive
 5. Iets over de bloembollencultuur in Nederland
 6. J. J. Hof, Een voetreis langs de Roer
 7. Een kijkje in Schilling's mooien arbeid
 8. Uit Sven Hedin's reisverhaal. Jerusalem
 9. J. W. H. Herinneringen aan de kusten van Bretagne

1920

 1. Aardbevingen
 2. Uit het Alpenland
 3. De verwoesting in België
 4. In Britsch Nieuw-Guinea
 5. Californische Sinaasappel-Nabobs
 6. Een verblijf op de Canarische Eilanden
 7. Een Reis door 't eiland Corsica
 8. Genève, Capitale du Monde
 9. Japansche feesten
 10. De mensch als huisdier
 11. De ruïnes van Mitla
 12. Montreal, Quebec en Ottowa
 13. Het land van de Morgenkalmte
 14. Een nieuw industrie-centrum
 15. Uit het nomadenleven der Lappen
 16. Onder en met Papoea's
 17. Robert E. Peary
 18. Perugia, de hoofdstad van Umbrië
 19. Een reis om de wereld in oorlogstijd
 20. Een reis in het Schwarzwald in 1919
 21. Spitsbergen
 22. De monniken en de honden van den St. Bernard
 23. Drie dagen door de wildernissen van Suriname
 24. De toekomst van Suriname
 25. Tabakscultuur ter Java's oostkust
 26. Schetsen uit Venezuela
 27. De Grieksch-Rusissche kerk op den Neroberg in Wiesbaden
 28. Yellowstone National Park
 29. Gletschertochten op IJsland

1921

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1922

Helaas ontbreekt deze jaargang nog.

1923–1940

De jaargangen vanaf 1923 vallen onder het auteursrecht in de V.S., en kunnen dus niet door Project Gutenberg (VS) on-line worden geplaatst. Op Project Gutenberg in Europa (in Belgrado, Servië) of Project Gutenberg Canada zouden geselecteerde artikelen on-line kunnen komen, als de auteurs en betrokken fotografen allen tenminste vijftig jaar geleden zijn overleden.