Dutch Guidelines

From DPWiki
Jump to navigation Jump to search

Here you find the working area for producing a Dutch version of the proofreading and formatting guidelines.


Hier zijn de links naar de concept-versies van de vertalingen te vinden.

Lees alsjeblieft door en verbeter waar nodig!

Tussen de html (versie 2.0) door lezen, kan moeilijker zijn. Veranderingen en discussie voor de vertalingen van versie 2.0 kunnen daarom misschien ook beter in het speciale Richtlijnen versie 2.0 (Nederlandse vertaling)-topic in het forum gemeld worden. Zie de eerste post voor verder info over hoe de verschillen tussen de versies bekeken kunnen worden, en links naar de engelse 2.0-versie.

Dit is een concept. Mogelijke interne links werken niet. Plaatjes en dergelijke zijn in de html-versie pas toegevoegd. Het is de complete php-file die ge-upload wordt, inclusief de nodige HTML-tags <>, etc. Eventuele wijzigingen in vertaling kan in de pagina's toegevoegd worden. Spatiëring, inspringing, html etc. aub behouden!


De complete html-versies zijn ook te bekijken in Amy's Sandbox op de test-site. Deze komen overeen met de versies op het wiki van edit van ± Clog 09:45, 19 Feb 2009 (NL-tijd), uitgezonderd een kleine aanpassing zoals op de wiki-pagina is vermeld:

Hoe de Nederlandse versie bijgewerkt kan worden, wanneer een nieuwe engelse versie beschikbaar komt, is te lezen op de volgende pagina: User:Acunning40/translation#Updating_an_existing_translation Daarnaast moet in de geschiedenis van bovenstaande concept-pagina's gekeken worden voor eventuele aanpassingen in de Nederlandse tekst.

Algemene vragen

Gebruiken we u of je?
We hebben gekozen voor de jij-vorm.
Gaan we Nederlandse voorbeelden gebruiken?
Vooralsnog gebruiken we de bestaande, Engelse, voorbeelden.
Gaan we alleen de Nederlandse vertaling gebruiken voor de begrippen?
We hebben besloten de Engelse begrippen, en een link naar de relevante hoofdstukken in de Engelse richtlijnen, toe te voegen, aangezien veel discussies op het forum in het Engels gevoerd worden.
Houden we ons bij het formatteren van onze richtlijnen aan de richtlijnen, ook als het in het Nederlands niet de gewoonte is?
We hebben besloten ons aan de richtlijnen te houden, dus--geen spaties om de gedachtestreepjes, bv....

Begrippenlijst (ook hier graag toevoegingen)

De vertalingen tussen +vertaling+ zijn op dit moment gebruikt in de vertalingen van de guidelines. Soms meerdere, verschillende, is er voorkeur? Moet er nog wat veranderd worden?.

Acknowledgements
+dankbetuigingen+
Asterisk
+sterretje+, asterisk
blackletter
+gothische letters+
Blank line
+lege regel+ (of witregel? DR) - liever witregel
Blank page
+lege pagina+
Block Quotations
nog geen sluitende vertaling blok +citaten+
Bold
+vet+
Braces {}
+accolades+
Caps
kapitaal (?); bovenkast; +hoofdletters+
Chapter Header
+hoofdstuktitel+
Contractions
+samentrekkingen+
Dash
(afbreek) streepje ???
Diaresis
+trema+, deelteken, umlaut (verschil tussen trema en umlaut: bij een umlaut verandert de uitspraak van de letter)
e-book
e-book, +e-boek+
Ellipsis
beletselteken. (Zijn er mensen die dit begrip kennen?? DR) (vroeg ik me ook al af maar ik weet nog geen betere, JS) Volgens deze pagina gewoon +ellips+. ellips staat ook gewoon in de Van Dale (MW)
En-dash
nog geen sluitende vertaling, +Liggend streepje/Minteken+ (als uitleg, verder gewoon En-dash)
Em-dash
nog geen sluitende vertaling; +Liggend streepje/Gedachtestreepje/Kastlijn+ (als uitleg, verder gewoon Em-dash)

Hier wordt genoemd:

-- halve kastlijn en
---- hele kastlijn
Endnotes
+eindnoten+
Font
+lettertype+
Footnotes
+voetnoten+
Foreword
+Voorwoord+
Glossary
(Hier heb ik even geen woord voor DR) woordverklaringen, +woordenlijst+
Guillemets
ganzenvoetjes. Bij nader inzien: toch maar +guillemets+. (+ extra toevoeging (ganzenvoetjes) in pop-up bij tabel+, Clog)
Hyphen
+koppelteken+ / afbreekteken ???/ +afbreekstreepje(s)+
Hyphenation (ook 'end-of-line hyphenation')
+woordafbreking+
Indentation (of poetry)
+inspringing+
In-line (en dan meteen ook out-of-line
??
Italic
+cursief+ (schuingedrukt, MW)
Letterspaced
+uitgespatieerd+
Line break
nieuwe regel; regeleinde? (regelafbreking? DR)
Lowercase
+kleine letters+; onderkast
Margin
+(bredere) kantlijn+ (hoewel -- een wijde kantlijn?) (een brede kantlijn dan? dat gaat wel DR) -- gewoon marge? (MW)
Mark-up
+markering+ -- opmaak
Minus sign
+minteken+ ???
Monospaced font
nog geen sluitende vertaling +'mono-spaced' lettertype+
Page Headers/Page Footers
+Koptekst/voettekst+
Paragraph
paragraaf (liever alinea, JH) +alinea+
Parenthesis
(rond) haakje (open/sluiten)
Post-Processor
gewoon laten staan? (wat mij betreft wel, JS) +Post-Processor+ (eind-redactie, JH)
Preface
+inleiding+
Prefix/suffix
+voorvoegsel, achtervoegsel+
Project thread
+Project Discussie+ -- projectdiscussie dan (spatiegebruik)
Proofreading interface
nog geen sluitende vertaling +=laten staan+ -- proefleesinterface is idd niet mooi
Project Comments
toelichting bij het project (beetje gedwongen, maar ik weet even geen betere DR) (wat mij betreft gewoon laten staan net als project-manager en post-processor, is term uit workflow) +eenmalige vertaling verder 'Project Comments'+ -- projectopmerkingen, projectaanwijzingen
Project Forum
wat mij betreft, net als Project Comments, gewoon laten staan -- projectforum
Project Manager
gewoon laten staan? (wat mij betreft wel, JS) -- projectmanager
Pulldown menu
dropdown menu (?) +uitklapmenu's+
Punctuation
+leestekens+, +interpunctie+
Rewrap
her-formateren, opnieuw de regels afbreken. +op dit moment laten staan met uitleg-popup+ -- regelterugloop aanpassen
Section Headers
sectietitels (beetje gedwongen, maar weet even geen betere DR ik zou liever spreken van kopjes), +paragraaftitel+
Sidenote
marginale noot, +sidenote+ (laten staan dus)
Smallcaps
+klein kapitaal+ (?) of gewoon 'kapitaaltjes'; kleine hoofdletters. Vooral met voorbeeld. -- kleinkapitaal is een niet ongebruikelijke term
Spellcheck
spellingcontrole (komt niet voor, C)
Superscript/subscript
superieure/inferieure tekst(? doet te veel denken aan meer- en minderwaardige tekst)(volgens mij noemen we dat ook gewoon +super- en subscript+ DR)
Table of contents
+inhoudsopgave+
tag
label, +markering+ (ook gebruikt, C)
Thought dashes
gedachtestreepjes, (thought dash komt nergens voor)
Thought break
gedachtebreuk, +gedachtesprong+ (veranderd, Google kende maar 1 keer gedachtebreuk, rara welke?-C)
Quote
aanhalingsteken (eigenlijk citaat, aanhalingsteken is quotation mark)(maar dat wordt dus niet consequent gebruikt in het engels, C)

Recurring texts

Sample image / Original Text
+Origineel+ (boek)
Correctly Formatted Text
+Correct geformatteerde tekst+
Correctly Proofread Text
+Correct proefgelezen tekst+