Swedish site word lists

From DPWiki
Jump to: navigation, search

This page collects words for the site-wide word lists for Swedish used by WordCheck.

Please do not remove words, but rather discuss them on the discussion page.

Bad Words List

agaren
aktenskap
aktenskapet
aktningsvart
alltfor
an
anda
andock
andring
Ar
ar
aren
aret
aven
bagge
bar
barndomsvan
basta
beroring
beroringen
bestamma
bestar
blackhorn
boja
bolagsstamma
brannvin
brodem
dar
domsratt
dov
drivbankarna
därfor
Därtör
därtör
etter
fardig
fargen
farger
fastan
fastat
fastmannen
fatt
For
for
fora
forakt
foraktade
forande
forberedande
forbli
forbliva
forbud
forbättra
fordel
forena
forfarlig
forfarliga
forfarligt
forfelat
forflutit
forflutna
forgrunden
forklara
forklarade
forklarat
forlag
forloppet
forlovade
forlust
forman
formannen
formiddag
formiddagen
formådde
fornamn
forneka
forsamlingen
forsatte
forskaffade
forskrift
forslag
forslaget
forslappade
forspillda
forspillt
forstenade
forstod
forstora
forstugan
forstår
forsvann
forsvara
fortjusning
fortroende
fortrolig
fortsatta
fosterlandska
fotter
framfor
förStånd
förstär
förStöra
FörSynen
förSökte
gard
gast
gasten
gaster
genomSkåda
giftermalet
gravs
gymnasistmossa
haller
hallit
halsade
halsades
halsas
halter
hamnden
harlockar
harmade
harmed
haromkring
hart
harute
ide
innanfor
innehall
isar
kallaren
kanna
kanner
kar
karaktar
karlek
karleken
karlekens
kladd
koket
kolden
konsdriften
kvallen
l
lagger
laser
later
lins
lit
lojliga
manad
mangen
marker
mastaren
master
medfora
modem
monster
mordaren
morgonbon
mossa
motionaren
mottes
mån
nedanfor
nod
nodankare
Nystrom
ocksal
ode
oden
olagenheter
Oman
Omans
oron
ovanfor
ovanner
pasta
portratt
raknade
ratt
ror
rorande
rorkulten
rorliga
rost
rostat
roster
rott
Sa
saga
sakerhet
sakert
Sammanpressade
sjokort
Sjöar
skammas
skar
skara
skarpa
skona
skonhet
skonheter
Skrämt
slaktledning
slappa
slapptes
smarta
smog
sondag
spanningen
stallet
stamma
starkande
storande
Ställning
Stämde
Svävande
Såg
Såsom
Söka
Sökte
talamod
tick
tillfallen
tillfallet
tina
trosten
trottande
tör
törstår
törtvivlad
underlata
upptacka
upptratt
Utanfor
utanfor
utlandska
vag
vaggen
valbehag
valkommen
van
vanarad
vande
vaninnan
vanlighet
Vanner
vantande
Varfor
varfor
Vartör
vaxa
vaxande
Väckts
ät

Good Words List

blevo
fingo
föllo
sågo
voro
äro